menu

>
    Welkom op de site van
Huurdersvereniging het Slot

          Capelle aan den IJssel
     http://www.hvhetslot.nl/agenda.shtml">Vergaderinge          Voor en door huurders

                                                                                   

 • Wilt u snel het laatste nieuws van onze vereniging of het algemene nieuws
  op huurders gebied horen?  Zie Laatste Nieuws
  .
  Het verslag van onze laatste bijzondere ledenvergadering in verband met het opheffen van onze mooie vereniging leest u hier. (alleen voor leden)
  Zoals u hier boven kunt lezen zal naar verwachting de vereniging ergens in het nieuwe jaar op houden te bestaan. Deze website zal dan ook opgeheven worden.Ook alle documenten en met name  foto's zullen dan verdwijnen. U kunt natuurlijk (als u dat wilt) de foto's van deze website kopieren naar uw eigen bestanden. U klikt met uw rechter muisknop op de foto en kiest voor "opslaan"
  Zie Agenda/uitnodigingen voor de  Afscheidsreceptie op 10 januari 2018


         Nieuwsbrief april 2012 

  Beste leden en bewoners,


  Inmiddels is het gelukkig weer an2voorjaar geworden.
  De natuur ontwaakt weer, de paaseieren worden genuttigd en de donkere winter ligt weer achter ons.

  In dit jaar gaat er veel gebeuren.
  De ophoging van de wijk, waar al 2 jaar de geruchten over rond gingen, gaat nu eindelijk gebeuren.
  Ook komt voor de huizen aan de P.C. Hooftstraat en de C. Huygensstraat de Energiebus voorrijden om
  de staat van de eengezinswoningen te controleren op isolatieproblemen.
  Het bestuur van de HV begrijpt dat al die dingen voor u soms moeilijk zijn.
  Als de straten opgebroken liggen is het parkeren een probleem en ook uw tuin zal aangepast moeten worden.
  Probeer er doorheen te kijken.
  Zoals het nu is kan het niet blijven. Dat gaat op langere termijn problemen geven.
  Op de voorlichtingsavond is ons verzekerd dat men zal proberen de overlast tot het minimum te beperken.
  Daar gaan we hen aan houden.

  We gaan voor een mooiere, schonere
  an3en leefbaarder wijk.
   

  De Jaarvergadering:

  Op 20 februari hebben wij onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden.

  Zoals u al hebt gelezen was de opkomst uit de P.C. Hooftstraat en de Constantijn Huygensstraat
  minimaal.
  Slechts 6 leden wisten de weg naar de “soos” te vinden.
  Als wij later aan iemand vroegen naar het waarom van de afwezigheid was het antwoord :
  vergeten of geen zin.
  Het was sneu voor mevrouw Mets, voorlichtster brandpreventie.
  Zij heeft een goede voorlichting gegeven over alles wat moet om brand te voorkomen, maar
  ook hoe het zeker niet moet.
  Zij heeft daarvan enkele dia’s laten zien.
  Je hebt dan zoiets van: hoe is dit mogelijk.
  Wij hebben ook weer gehoord dat hennep kweken in huis vaak tot brand leidt.
  Daarom doet gelukkig ook niemand van onze huurders dat!!!
  Van de appartementen waren er 26 leden aanwezig.
  Dat is ook minder dan vorig jaar.
  Wij hopen dat de volgende jaarvergadering beter bezocht gaat worden.
  Juist dan kunnen wij d.m.v. de rondvraag te weten komen , welke vragen er leven onder de leden.
  Het is ook jammer dat sommige leden, ondanks de herinnering, de contributie voor dit jaar
  nog niet hebben voldaan.
  Mocht het bedrag van € 10,00 ineens bezwaarlijk zijn dan kunt u altijd contact opnemen met
  het bestuur.
  U kunt dit doen door een briefje in de brievenbus van de Van Naeldwijcklaan 5 te doen,
  te bellen naar het telefoonnummer van de vereniging of te mailen.
  Als je goed nadenkt is het maar ongeveer € 0,20 per week.


                                          De  Website
  Op de jaarvergadering hebben wij gecheckt hoeveel leden de website  weleens bezochten.
  an1
  Dat waren er niet veel.
  Misschien hebben veel leden geen computer.
  Wij maken u erop attent dat de HV zo snel mogelijk laatste nieuwtjes op de site plaatst.
  Anders hoort u dit nieuws later in de nieuwsbrief.
  Dus de site bezoeken heeft voordelen.
  De secretaris kan u niet iedere keer als er iets op de site geplaatst wordt een mail sturen.
  Zij heeft dit 1 keer gedaan in overleg met de webmaster.
  Er was toen niet beduidend meer bezoek op de site, dus dit krijgt geen vervolg.
  Als men echt geïnteresseerd is houdt men de site vanzelf in de gaten.
  Zij stuurt wel een mail als er een nieuwsbrief opgezet is, of ander nieuws is, wat de overige
  leden op schrift krijgen.
  Voor degenen die nu denken waar gaat dit over: op de jaarvergadering lag een intekenlijst
  waarop u, als lid, kon aangeven of u de nieuwsbrieven en jaarverslagen per mail wilde ontvangen.
  13 personen ontvangen hun post nu digitaal.
  U kunt u altijd aanmelden voor de digitale post via de mail of de site.
  Dat scheelt ons veel loopwerk.  
  Er is soms twijfel of berichten via de website wel aankomen. Het werkt echt.
  Ik zit alleen niet hele dagen achter de computer ( hoewel????).
  Het antwoord komt altijd zo snel mogelijk naar uw eigen email adres.
  Meldt u aan als u lid wilt worden via de site, mail, of gewoon een briefje met uw
  gegevens( en ondertekend) naar ons postadres, de Van Naeldwijcklaan 5.
  Alle nieuwe leden ontvangen een attentie.


                                   Het park bij de Rozenburcht.
   
                                           
  Zoals iedereen heeft gezien is de beplanting
  an4 in het park van de Rozenburcht gepoot.
  Als alles bloeit zal het best mooi worden.
  Er staan veel rododendrons en lage rozen.
  Als die bloeien zal het er nog veel vrolijker uitzien.
  De lantaarns branden nog niet zoals het zou moeten maar dat wordt zeker nog wel opgelost.
  Helaas meent menig hondenbezitter dat er een honden uitlaatplaats is bijgekomen.
  Ook langs de trottoirs in de struiken hoort uw hond zijn behoefte niet te doen.
  Er wordt nu veel gewandeld met de cliënten uit de Rozenburcht in  rolstoelen of met een rollator,
  denk aan hen als u uw viervoeter uitlaat.
  Er worden binnenkort ook plantenbakken opgehangen aan de 2 bruggen die toegang geven tot onze wijk.
  De bakken liggen al klaar.
  Met de beplanting wordt nog even gewacht tot de meeste nachtvorst voorbij is.
  Er kunnen dan bijvoorbeeld hang geraniums en zilverblad in gepoot worden.
  In ieder geval planten die sterk zijn en een zomer meegaan.  
  De WOP zoekt sterke mannen die mee willen helpen om de bakken te vullen.
  Vooral uit de “laagbouw”zijn vrijwilligers welkom.
  Daar wonen jongere mensen dan in de appartementen.
  Men kan zich aanmelden bij J. Sietsma, Van Naeldwijcklaan 23, tel. 010-4501052.
  In overleg kan dan een datum geprikt worden.
  Wij gaan dus min of meer opzomeren.


                                                an11 De brievenbus

  Zoals op de website vermeld staat is er opeens een brievenbus geplaatst bij de hoofdingang van
  de Rozenburcht (aan de kant van het Grand-Café ).
  De HV heeft nog geen bericht gehad dat de toegezegde brievenbus op een andere plaats is neergezet.
  Wij denken dat het wel zo blijft.
  Het is al een voordeel is dat wij niet meer over hoeven te steken naar het Slotplein.
  Het blijft wel een kromme redenering van Post.nl.
  Er is een bepaalde regel dat alle bussen hemelsbreed zoveel meter uit elkaar moeten staan.
  Nu staan er 3 vlak bij elkaar ( die op de dijk meegerekend).                                         De ophoging “Laagbouw”.

  Op het moment van schrijven is
  an5er nog weinig bekend over het hoe en wanneer
  men met de ophoging van de wijk gaat beginnen.
  Het is wel zo dat de voorzitter met 2 functionarissen van Havensteder door de achterpaden van de
  wijk is gelopen.
  Men gaf toe dat het erg verzakt was en de achterpaden zouden meegenomen worden bij de ophoging,
  inclusief afvoerputten.
  Hierover wordt contact opgenomen met de uitvoerder.
  De tuinen moeten helaas wel zelf aangepast worden.
  Over verlichting wordt nog nagedacht.
  De HV heeft een advertentie gezien voor verlichting op zon-energie met bewegingsmelders
  (te koop bij de NUON).
  Dat is misschien ook een goede besteding voor de cheques.
  Energie wordt steeds duurder en men leest steeds meer over zonpanelen op de daken.
  Wilt u dit ook?
  Laat het ons weten en wij leggen het voor aan Havensteder.


                                                                                 De cheques


  Op de ledenvergadering zijn enkele suggesties gedaan over hoe wij
  an8de “Capelse centen”
  van de cheques uit moeten gaan geven.
  De meeste ideeën hadden toch weer met eten en / of drinken te maken.
  Dat mag van de cheques weer niet gekocht worden.
  Wij blijven er in de vergadering over brainstormen.
  Gedacht wordt nu aan net zoiets als vorig jaar, maar dan later beginnen.  
  Zodra wij meer weten hoort u het en u weet het : Alle voorstellen zijn welkom.
  Ook was er een glijbaan voor de kinderen geopperd.
  Dat wordt moeilijk omdat de speeltoestellen op gemeentegrond staan en er veiligheidseisen
  aan vast zitten.
  Het huur appartementencomplex Casablanca kreeg van de VvE( waaronder dit complex valt)
  een toezegging van € 70,00 voor 2 stoelen, tafeltje, een kunstplant en een muurdecoratie.
  De VvE heeft in hun complexen een keurig ingerichte hal en de huurders van Casablanca wilden
  dit ook.
  De ouderen moeten nu in de hal hangen om op een taxi of vervoer te wachten.
  de WOP droeg € 300,00 bij en zij hebben via de HV bij Havensteder , als mede eigenaar van dit
  complex, een bijdrage aangevraagd.
  Havensteder vond dit iets waar de cheques voor in omloop zijn gebracht.
  Men heeft toen bij wijkkrachtbijdrage €300,00 aangevraagd en toegezegd gekregen.
  Alle uitgaven moeten worden overlegd.
  Het niet gebruikte geld gaat weer terug in het fonds van wijkkrachtbijdrage.
  Wij hopen dat u deze beslissing  kunt begrijpen om een aanvraag te doen bij de wijkkrachtbijdrage.
  Het is maar een klein deel van de gespaarde cheques.


                                                          an1a                  
                                               
  De Energiebus                  

  Er is druk overleg gaande tussen de Woonbond en de HV over een controle van enkele huizen
  in de “laagbouw” door de Woonbond over de isolatie.
  Die is na ‘Groot onderhoud”in 2008 niet verbeterd maar verslechterd.
  Er bleven de klachten bestaan over tocht en kou in de woningen.
  Zelfs schimmel trad in sommige woningen op.
  De HV heeft enquête formulieren bij alle huizen bezorgd. 42 bewoners hebben dit formulier
  ondertekend omdat zij niet tevreden waren over de isolatie in hun woning.
  Aan deze 42 bewoners is daarna door de HV gevraagd, op verzoek van de Woonbond, de
  eindafrekening Energiekosten van het jaar 2011 in te leveren.
  De Woonbond kon dan een inschatting maken van het gemiddelde energieverbruik.
  De HV heeft uiteindelijk 14 eindafrekeningen ontvangen.
  Die zijn nu naar de Woonbond gestuurd.
  De zaak met de Energiebus is in gang gezet.
  Van verdere ontwikkelingen houden wij u op de hoogte.                       


                         
  Rioleringen en verwarmingsketels
  <                     
  De rioleringen onder de appartementen aan de Van Naeldwijcklaan schijnen niet goed
  aangelegd te zijn.
  Er is in een benedenwoning een ernstige overstroming van het riool geweest.
  In andere benedenwoningen borrelt en pruttelt het vaak in de douche en toilet.
  De firma Niessink is onder de vloer gegaan en heeft daar opnamen gemaakt van de loop
  van de rioleringsbuizen.
  Deze opnamen zijn naar Havensteder gestuurd, want er was het een en ander mis.
  Zoals het nu is kan het niet blijven.
  Het onderhoud van de HR ketels.
  Sinds de oplevering van de appartementen aan de Van Naeldwijcklaan is er geen onderhoud
  gepleegd aan de HR ketels.
  Dat heeft tot gevolg gehad dat er steeds meer problemen kwamen met uitvallende verwarmingen.
  Ook kwamen er soms de vreemdste geluiden uit de kast waar de ketel hangt en liggen er losse
  onderdelen bij de ketel.
  Na eindeloos overleg met Havensteder is toegezegd dat er een onderhoudscontract is met Tempus.
  De bewoners krijgen hierover binnenkort bericht.
  Inmiddels heeft de HV alweer gevraagd wat in de ogen van Havensteder “binnenkort” is.


             an10  

                                        
  Geen Gluurverhoging

  Zoals u inmiddels al uit de media heeft kunnen vernemen is het kabinet met plannen bezig om
  degenen met een verzamelinkomen boven de € 43,000 een extra huurverhoging te geven, bovenop
  de 2,3% die wij in juli allemaal gaan krijgen.
  Voor de werkenden onder ons kan dit problemen gaan geven, zeker als er thuiswonende kinderen
  zijn met een bijbaantje en de hoofdbewoner een goed salaris heeft.
  Ook 2 verdieners zitten al snel aan die grens.
  Wij raden iedereen aan het nieuws hierover goed in de gaten te houden.
  Half april kunt u op de site van de Woonbond een voorbeeldbrief downloaden om bezwaar aan te tekenen.
  Ook op www.gluurverhoging.nl kunt u informatie vinden.
  Wij houden als HV alles ook in de gaten en zijn bereid dit formulier voor leden zonder computer af te drukken.


  Belangrijke telefoonnummers.


  Alarm nummer: 112
  Politie algemeen: 0900- 88 44
  Havensteder:  010- 890 25 25
  Meld misdaad anoniem: 0800- 7000
  Huisartsenpost: 010- 279 92 62 Meld misdaad anoniem:   Bureau Handhaving: 010- 284 81 11
  (Ma. t/m vr. 8 – 17 uur)
  IJsselland ziekenhuis: 010- 258 50 00
  Stanklijn( milieu) : 010- 473 33 33
  Buurtbemiddeling:  010- 425 99 33   Huiselijk geweld : 010- 443 84 49
  Dierenleed: 0900- 02 45
  Storing lantarenpalen: 010- 420 39 50
  Storing gas/ elektra: 0800- 90 09


  naar boven