menu

>
    Welkom op de site van
Huurdersvereniging het Slot

          Capelle aan den IJssel
     http://www.hvhetslot.nl/agenda.shtml">Vergaderinge          Voor en door huurders

                                                                                   

 • Wilt u snel het laatste nieuws van onze vereniging of het algemene nieuws
  op huurders gebied horen?  Zie Laatste Nieuws
  .
  Het verslag van onze laatste bijzondere ledenvergadering in verband met het opheffen van onze mooie vereniging leest u hier. (alleen voor leden)
  Zoals u hier boven kunt lezen zal naar verwachting de vereniging ergens in het nieuwe jaar op houden te bestaan. Deze website zal dan ook opgeheven worden.Ook alle documenten en met name  foto's zullen dan verdwijnen. U kunt natuurlijk (als u dat wilt) de foto's van deze website kopieren naar uw eigen bestanden. U klikt met uw rechter muisknop op de foto en kiest voor "opslaan"
  Zie Agenda/uitnodigingen voor de  Afscheidsreceptie op 10 januari 2018


      

  Nieuwsbrief april 2014 


                                                                               Dit zijn de bestuursleden
  fo fo fo
  Voorzitter
  Jilt Sietsma
  Secretaris
  Wil Klerk
  Penningmeester
  Mieke Bakker
  fo fo
  ? ? ?
  Wij zoeken een
  nieuw bestuurslid.
  Heeft u interesse?
  Weet u iemand?
  Vul aub dit
  forumulier in.
  Alg. Bestuurslid
  Sylvia van Tuijll
  Alg. Bestuurslid
  Wichert Wagner  Beste leden en bewoners,
       ll Dit jaar is de winter gewoon overgegaan in de lente.
  Geen getob met gladde wegen en geen besneeuwde stoepen.
  Wat een feest, waarschijnlijk ook voor onze portemonnee, als aan het einde van
  dit jaar de energieafrekening in de bus valt. Er zal zeker minder gestookt zijn dan
  afgelopen jaar.
  Hoewel er altijd nog maartse buien kunnen komen en april zijn witte hoed op kan
  zetten, het grootste deel van de winter is gelukkig voorbij.
  Als u deze nieuwsbrief ontvangt is de tijd verzet en hebben de dagen meer daglicht.
  De eerste bloesem is te zien en de bomen en planten krijgen een groene waas.
  Uit de wind en in de zon is het al heerlijk warm.
  Kortom, de lente is gearriveerd. Laten wij ervan genieten …….

   mkm
  De Bloembakken.

  Helaas worden niet alle bloembakken goed onderhouden.
  Eigenlijk kunnen wij dat niet goed begrijpen, omdat er expliciet verzocht is
  de bloembakken te plaatsen en toegezegd is deze te onderhouden.
  Mocht de ene buur niet kunnen helpen, probeer het onderhoud dan samen met een
  andere buur te doen. Het staat zoveel mooier, een goed onderhouden bak, zonder
  onkruid. Die zijn er gelukkig ook, want er staan plaatjes tussen, waarvan je kunt zien
  dat ze goed verzorgd worden.
  De bakken aan de brugleuningen hebben het moeilijk. Er wordt door de jeugd nogal
  eens een plant uit de bak gerukt en in de sloot gegooid.
  Met vereende krachten vissen de bewoners van de appartementen ze uit het water en
  worden ze opnieuw gepoot. De aanhouder wint tenslotte.

  mmj
  Ook bij de ingang van het appartementencomplex Casa Blanca
  staat sinds kort een schitterende bloembak, gevuld met winterharde planten.
  Het blijft jammer dat er niet meer bomen in de wijk mogen staan, zodat de wijk een wat
  groenere uitstraling krijgt. Laten wij daarom wat er aan groen staat, zoveel mogelijk
  koesteren en onderhouden.
  Mocht u tuinaarde of planten voor de bakken nodig hebben, kunt u die kopen en de
  rekening bij de heer Sietsma indienen. Hij woont op de Van Naeldwijcklaan 23.
  Misschien wordt er nog een dag gepland, eind april of zo,om alles weer gezamenlijk te
  poten, maar daar zijn op dit moment nog geen duidelijke plannen voor.
  Als het doorgaat hoort u van ons, met een verzoek om hulp.  kjk Tocht en ventilatie.

  De tocht en de mechanische ventilatie in de ‘laagbouw’.

  Als het goed is de heer J.P. van Vliet in zes woningen langs geweest om de klachten
  over koude, tocht en schimmel te controleren.
  Wilt u het ons laten weten, via een briefje naar het postadres of via de mail, hoe alles
  is verlopen?Wij willen terugkoppelen met Havensteder.
  De controle van de mechanische ventilatie is in het honderd gelopen, omdat de heer
  Hilkhuyzen niet meer bij Havensteder werkt. De huurdersvereniging is opnieuw ten
  strijde getrokken tegen Havensteder.De HV wil de systemen gereinigd hebben achter
  de ventielen, waar men niet bij kan. Als je ziet wat er in de ventielen aan vet zit, zal
  het in de kanalen niet veel beter zijn. Ook de filters in het apparaat zelf zouden wel
  eens verwisseld mogen worden.
  Dit geldt zowel voor de appartementen als voor de eensgezinswoningen.
  Wij gaan opnieuw een gesprek aan met Havensteder als vervolg

  op het gesprek van september 2013. Onze contactpersoon bij de Woonbond is
  langdurig ziek. Een ander neemt deze taak nu over.
  Wij zijn in afwachting van een datum.

  U wordt op de hoogte gehouden via de website of de nieuwsbrieven.


  jjkDe huurverhoging 2014.

  Havensteder heeft ook dit jaar het plan om de huren weer maximaal te verhogen.
  Dit houdt in: de laagste inkomens 4%, de midden inkomens 4,5% en de hogere
  inkomens 6,5%.
  Wij, de Woonbond en vele anderen zijn het met deze verhoging niet eens.
  Een woningcorporatie is namelijk niet verplicht de huren maximaal te verhogen,
  men mág dat doen. De HV moet hierover nog vergaderen met de HRC/ SHC
  Bij deze nieuwsbrief zit een huurwijzer, uitgegeven door de Woonbond, waarin u alles
  kunt lezen over de huren en eventuele protesten. Ook over de wijkbeheerder en het
  glasfonds/ glasverzekering moet nog besproken worden met de HRC / SHC.   m De Nieuwjaarsreceptie.

  Het  bestuur wil degenen die een Nieuwjaarsgroet hebben gestuurd hartelijk bedanken.
  De Nieuwjaars receptie in het Grand Café van de Rozenburcht is goed bezocht.
  Het was een gezellige drukte. Er waren afgevaardigden van het WOP, van Havensteder
  en van de HRC. Sommige bezoekers misten de omgeving van de oude vertrouwde
  ‘Soos’, anderen vonden juist de nieuwe locatie weer gezelliger.
  We weten nog niet waar het volgend jaar zal zijn. De ‘Soos’ is inmiddels wel opgeknapt
  maar over hoe en door wie het gebruikt gaat worden is nog niets bekend.
  We wachten maar rustig af.

  Wij hebben 2 nieuwe leden mogen inschrijven. Wij heten u welkom in ons midden en
  hopen dat u niet schroomt om aan de bel te trekken als u iets wilt weten.
  Helaas zijn er ook 2 leden uitgeschreven.


  mDe Ledenjaarvergadering.

  Er waren dit jaar 31 leden aanwezig,  3 leden hadden een bericht van
  verhindering doorgegeven.

  Het jaarverslag 2013 werd na een correctie van het woord Havensteder in
  Com-wonen goedgekeurd, en ondertekend.
  Ook de notulen van de vorige ledenjaarvergadering werd goedgekeurd en
  ondertekend.
  De kascontrole was uitgevoerd en mevrouw van de Watering
   deelde aan
  de voorzitter mee dat de penningmeester haar taak weer goed had gedaan.

  Na de pauze zijn er groepjes gevormd.
  Deze groepjes kregen een vragenlijst in te vullen.

  De vragen gingen over het functioneren van de HV en wat goed was en hoe men zijn
  woongenot vond. Uit alles blijkt dat de bewoners uit de laagbouw hun wooncomfort
  slechter beoordelen dan de bewoners van de appartementen.
  Er was een heel goede opmerking, dat de HV beter zou kunnen functioneren als zij meer
  informatie van de bewoners zelf uit de laagbouw kreeg.
  Wij hopen dat u dit wilt doen!!!!De notulen zijn inmiddels op de website geplaatst en de
  digitale leden kreeg de post op de mail. Wij blijven ons inzetten voor uw woongenot.


                     
  naar boven                                               
   sitemap