menu

>
    Welkom op de site van
Huurdersvereniging het Slot

          Capelle aan den IJssel
     http://www.hvhetslot.nl/agenda.shtml">Vergaderinge          Voor en door huurders

                                                                                   

 • Wilt u snel het laatste nieuws van onze vereniging of het algemene nieuws
  op huurders gebied horen?  Zie Laatste Nieuws
  .
  Het verslag van onze laatste bijzondere ledenvergadering in verband met het opheffen van onze mooie vereniging leest u hier. (alleen voor leden)
  Zoals u hier boven kunt lezen zal naar verwachting de vereniging ergens in het nieuwe jaar op houden te bestaan. Deze website zal dan ook opgeheven worden.Ook alle documenten en met name  foto's zullen dan verdwijnen. U kunt natuurlijk (als u dat wilt) de foto's van deze website kopieren naar uw eigen bestanden. U klikt met uw rechter muisknop op de foto en kiest voor "opslaan"
  Zie Agenda/uitnodigingen voor de  Afscheidsreceptie op 10 januari 2018


                                                                                                        Nieuwsbrief april 2017    
       


  Beste Leden,                          g

  De merel hoor je weer in alle vroegte zijn lied zingen en overal zie je de dieren driftig op zoek gaan
  naar een mooi plaatsje om hun nest te maken.

  Hoewel ieder seizoen zijn mooie kanten heeft, voor velen is er geen mooier seizoen dan de lente.
  De zon neemt voorzichtig de plaats van de verwarming in en als je niet oppast verbrand je zelfs al,
  als je (uit de wind) in de zon kan zitten. Ook krijgt iedereen weer tuinkriebels en neemt de schoffel
  en snoeischaar ter hand. Een bak bloeiende bloemen doet wonderen in de tuin. Het is dan ook een
  drukte van belang bij de GFT bakken.

   
  w


        Het bestuur
       wil nog even
       terugkomen
       op de kerstperiode 2016.

  Als eerste willen wij de Plusmarkt aan het Slotplein bedanken voor de financiėle bijdrage en hun
  inspanningen om
  alle bestellingen rond te krijgen voor de tas met boodschappen. 
  Wij als bestuur, met hulp van Hannie Kruithof, hebben het erg leuk gevonden om deze verrassing voor
  u te maken. Het kan niet ieder jaar feest zijn, maar omdat een activiteit organiseren al een paar jaar
  niet van de grond was gekomen, vonden wij dat er op een andere manier iets voor onze leden gedaan
  moest worden. Gezien uw reacties, vond u het ook leuk.
   
  De nieuwjaarsreceptie en ook de ledenjaarvergadering is goed bezocht, waarvoor onze dank.
  Als wij dan soms horen hoe het bij andere verenigingen gaat, mogen wij erg blij zijn met de opkomst. 
  U laat op deze manier zien dat u het werk van de HV waardeert.
   
  De gastspreker van de historische vereniging heeft zijn best gedaan om de geschiedenis van Capelle
  uit te leggen. De gastspreker had helaas een zachte stem en was daardoor niet altijd goed te verstaan.
  Sommige aanwezigen begonnen een gesprekje met de buren, waardoor het onrustig werd. Jammer,
  want voor de niet Capellenaren waren er toch wel veel nieuwtjes. Dat Scheepswerf Vuijk zolang heeft
  bestaan en zoveel schepen heeft gebouwd was mij niet bekend. Ook niet dat er in de tijden van de
  Hoekse en Kabeljauwse twisten al een kasteel stond.
   
  Zou u voor volgend jaar een gastspreker willen horen, die wellicht voor u interessanter is, laat het
  ons dan weten. Het moet wel iemand zijn die zijn vrije tijd belangeloos in wil zetten en met een
  cadeaubon tevreden is.
   
  Wij hebben in de wandelgangen gehoord, laat iemand van Havensteder komen. Het bestuur moet
  daar heel hard over nadenken. Wij weten nog niet of dat voor alle partijen een goed idee is.
  We zullen zien hoe volgend jaar de vlag erbij hangt.

                                                                                                      e
                                                                                                                Onze woningen

  Naar wat ons bekend is zijn er geen nieuwe verkoopwoningen bijgekomen. In de vorige nieuwsbrief
  stond vermeld, dat de woning van de P. C. Hooftstraat 17 verkocht was. Dat is niet het geval.
  Het is dus nog steeds: P. C. Hooftstraat 10, 18, 23, 29, 44 en 48. Van de Const. Huygensstraat:
  3, 9, 20, 25 en 28. ( en uiteraard 'de soos'. )
  Op de ledenjaarvergadering hebben wij van leden uit de laagbouw gehoord, dat Havensteder bij
  enkele woningen inspectie heeft gedaan van het verfwerk en de isolatie binnenshuis.
  Het bestuur is van deze manoeuvres niet op de hoogte gebracht. Wij zijn daarover heel boos geworden
  richting Havensteder. In ieder overleg wordt gezegd, dat Havensteder transparant wil werken.
  Daar komt gewoon niets van terecht, want de communicatie binnen Havensteder en naar buiten
  toe is 0.(nul)

  Als er een HV in een wijk is, hoort deze door de verhuurder op de hoogte gebracht te worden
  van collectief onderhoud, wat men in desbetreffende wijk eventueel in gang wil zetten. Zoals u begrijpt,
  wij weten sinds februari nog steeds niets meer over wat er eventueel gaat gebeuren met verven
  enzovoort. Er schijnt wel een groot onderhoud aan te komen.......

  Terwijl ik dit schreef heeft de werkelijkheid mij achterhaald.  Door een bewoner van de "laagbouw"
  werden wij gewezen op de brief die u op 28 maart van Havensteder hebt ontvangen.
  In de brief wordt gesproken over groot onderhoud en asbestonderzoek, zonder dat u daarvoor thuis
  hoeft te blijven. Moeilijk om in de tuinen te komen, terwijl er bijna overal poorten zijn...

  Wij vermoeden dat er steekproeven genomen worden en naar aanleiding daarvan zal Havensteder
  een offerte opmaken naar bedrijven.  Bij het daadwerkelijk groot onderhoud komt men in alle
  woningen en dan zal blijken of de steekproeven goed geweest zijn. Hebt u buren zonder computer,
  wilt u dan eventuele verdere berichten doorgeven? De tipgeefster wordt bedankt voor het doorgeven
  van de kopie van de brief. 

  Het bestuur heeft naar aanleiding van dit voorval een brief geschreven naar Havensteder over de
  gang van zaken, dat het bestuur van de HV opnieuw is gepasseerd, en gewezen op de onduidelijkheden
  in de brief aan de bewoners.
   
  Deze klachtenbrief heeft het bestuur verstuurd naar de wijk consulente en een cc is gericht aan
  de wijkopzichter, de gebiedsmanager en de directeur van Havensteder, mevrouw H. van den Berk.

  Meer nieuws volgt later: wij zullen het op de website zetten en de digitale leden in de "laagbouw"
  een bericht sturen.    
   
  De bewoners van de Frisco kunnen weer opgelucht ademhalen.  Na 3 maanden een open hek,
  vastgebonden met een touw omdat je niet kon slapen van geklap van de losse delen van de ijzeren
  poort, 3 verschillende firma“s en  2 zogenaamd bestelde motoren verder, werkt alles eindelijk weer.
  Wij hebben “s avonds laat zelfs “schuilende“ mensen in ons trappenhuis gehad.
  Veilig voelden wij ons niet meer. Gelukkig zijn er 2 grote valse honden in ons pand, die konden
  ons bewaken........( Sammy en Toos )
   
  De problemen met de deurbellen in Casa Blanca zijn gelukkig ook opgelost, na ruim een half jaar ellende.
  In beide complexen hebben wij nu nog wel de natte kranten in de brievenbussen. Men kan na 9 jaar dat
  wij hier wonen, nog steeds niet achter de oorzaak komen......
   
  Toch mogen wij , ondanks de ongemakken, blij zijn dat wij een woning hebben.
  Er zijn zoveel mensen die deze luxe niet hebben.
   
  l

    De huurverhoging

     Dit jaar gaat de huurverhoging
    via de huursombenadering. 

    U hebt hierover een korte uitleg

    kunnen lezen in de Meerpaal.
   
  Wat de daadwerkelijke huurverhoging
    gaat worden is een beetje onduidelijk.
  De HRC organiseert een voorlichtingsavond op 17 mei aanstaande. De uitnodiging en informatie over
  deze avond staan op onze website. U kunt zich daar ook opgeven. Ik hoop velen van u daar te ontmoeten
  en neem uw buren mee. Iedereen is welkom, leden en niet leden.
   

    
  naar boven                                               
   sitemap