menu

>
    Welkom op de site van
Huurdersvereniging het Slot

          Capelle aan den IJssel
     http://www.hvhetslot.nl/agenda.shtml">Vergaderinge          Voor en door huurders

                                                                                   

 • Wilt u snel het laatste nieuws van onze vereniging of het algemene nieuws
  op huurders gebied horen?  Zie Laatste Nieuws
  .
  Het verslag van onze laatste bijzondere ledenvergadering in verband met het opheffen van onze mooie vereniging leest u hier. (alleen voor leden)
  Zoals u hier boven kunt lezen zal naar verwachting de vereniging ergens in het nieuwe jaar op houden te bestaan. Deze website zal dan ook opgeheven worden.Ook alle documenten en met name  foto's zullen dan verdwijnen. U kunt natuurlijk (als u dat wilt) de foto's van deze website kopieren naar uw eigen bestanden. U klikt met uw rechter muisknop op de foto en kiest voor "opslaan"
  Zie Agenda/uitnodigingen voor de  Afscheidsreceptie op 10 januari 2018


                                                                            Nieuwsbrief december 2011 

  Beste leden en bewoners.


  Dit wordt de laatste nieuwsbrief van het jaar 2011.          
  v              


  Als u deze brief leest is het al weer vroeg donker en worden veel huizen verlicht door kerstlampjes
  en kaarsen.

  Eerst willen wij onze excuses maken over het feit dat er in de vorige nieuwsbrief  iets fout gegaan is.
  Helaas zaten er verkeerd gebundelde exemplaren tussen. Wij hopen dat het deze keer allemaal goed gaat!!!!
  Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt is de gotische letter uit ons briefhoofd verdwenen.
  Dit komt doordat de koppeling van de computer waarop de nieuwsbrief wordt getypt niet correspondeert
  met de printer waarop alles uitgedraaid wordt.
  Helaas kan er ook niet in kleur afgedrukt worden.
  Dat is wel jammer want als je plaatjes invoegt ziet het er in kleur allemaal veel vrolijker uit.
  Op de web site is alles wel in kleur te zien.

  Misschien dat het in de toekomst nog eens anders wordt met een andere computer en nieuwe printer.
  Dan kunnen wij waarschijnlijk ook weer de oorspronkelijke letter gebruiken.


                                                           cv
  x


                                 De website
                                                                                                                               g

  Wij zijn blij u te kunnen melden dat wij vanaf heden een web site hebben. Onze web site is te vinden
  op www.hvhetslot.nl

  Tijdens het tuinfeest van de bewoners van de Frisco bleek één van de bewoners ooit een web site
  te hebben ontwikkeld.
  In de nieuwsbrief had hij gelezen dat wij er mee bezig waren.
  Spontaan bood hij aan zich opnieuw te willen verdiepen in de technieken die er zijn om een site te
  maken en zich op deze manier voor de vereniging in te
  zetten.
  Misschien zijn sommigen van u al googelend al op de site terechtgekomen. De site is nog in ontwikkeling
  en er kan soms nog wat veranderen.

  De bouwer is de heer Smulders uit de Van Naeldwijcklaan. Als u ooit leuke foto’s van de wijk heeft
  gemaakt( of gaat maken)  kunt u
  ze aan ons doormailen. Wij kunnen ze dan op de web site plaatsen.
  Als u de nieuwsbrief en andere voor leden bestemde post via e mail wilt ontvangen, kan dit ook.
  Geef dan uw e mailadres door via het contactformulier op de site. U kunt daar ook de inlog code
  en het wachtwoord aanvragen om het ledennieuws te
  lezen.
  Bent u nog geen lid meldt u dan aan via de contact pagina. Na betaling van uw contributie kunt u ook
  de inlogcode en paswoord aanvragen.
  De gewone nieuwsbrief blijft uiteraard ook bestaan. Ook alle overige post voor de leden wordt
  gewoon bezorgd.
  Heeft u iets wat u geplaatst zou willen hebben dan kunt u dit ook doormailen.                                                         g
  x      


                        De ophoging van de P.C. Hooftstraat /Constantijn Huygensstraat

                                                                                                                              v
  Iedereen heeft inmiddels een brief ontvangen  over de voorlichtingsavonden.
  De eerste voorlichtingsavond is inmiddels gehouden. Er was een redelijke opkomst van bewoners aanwezig.
  Ook het dagelijks bestuur van de HV was
  aanwezig. -Eigenlijk was het een teleurstellende bijeenkomst,
  omdat bleek dat de
  partijen heel slecht met elkaar gecommuniceerd hadden en deze avond nauwelijks
  voorbereid hadden.

  De Gemeente had een plan gemaakt, waaruit bleek dat alleen de straten voor de huizen opgehoogd
  gingen worden.

  De brandgangen werden niet meegenomen, dat was terrein van Havensteder. De heer Pang, aanwezig
  namens Havensteder, wist helemaal niets te vermelden
  over hoe het met de achterpaden geregeld
  ging worden. Onze voorzitter wees
  hem op het feit dat er tijdens een regulier overleg door
  de heer Stroop was
  gezegd dat als de Gemeente de straten ging doen, Havensteder had toegezegd
  de brandgangen voor zijn rekening te nemen.
  Dit punt wordt door de heer Pang besproken met de heer Stroop en de uitkomst van dit gesprek wordt
  teruggekoppeld naar de HV. U hoort dat uiteraard van
  ons.
  Er zijn veel onduidelijkheden over de opzet en plannen en het laatste woord is hierover niet gezegd.
  Door veel bewoners zijn voorstellen gedaan om
  af te wijken van de tekeningen en een ander bestek
  te maken. Op de volgende
  bijeenkomst is hier wellicht meer over bekend. Helaas kan dit niet meer
  verwerkt worden in deze nieuwsbrief, wel op de web site.


                                                              c
  x
  .
   
                        Enquête Constantijn Huygensstraat / P.C. Hooftstraat.  U hebt massaal meegedaan met het tekenen en inleveren van de enquêtestrookjes.
  Er zijn 42 handtekeningen gezet van de 69 woningen. Het betreft hier leden en bewoners.
  Bijna alle bewoners van de kopwoningen
  hebben getekend. Die hebben ook het meeste last van
  de koude en tocht.
  Waarschijnlijk hadden wij nog wel meer handtekeningen kunnen ophalen, maar
  bewoners waren nog op vakantie of gewoon niet thuis.
  In overleg met het bestuur van onze vereniging zijn 6 bewoners benadert of zij mee willen werken aan
  een aanvullend onderzoek. Het betreft 3
  kopwoningen en 3 tussenwoningen, verspreid door de wijk.
  Er is inmiddels contact gelegd met de Woonbond over hoe nu verder te handelen.
  Er is ons aangeraden de uitslag van de enquête eerst door te geven aan Havensteder en een termijn te
  stellen waarin Havensteder moet reageren en
  met voorstellen moet komen om deze situatie op te lossen.
  Wij hebben de termijn op half januari gesteld.
  Komt er voor die tijd geen reactie of goed voorstel dan schakelen wij de Energiebus van de Woonbond in.
  Die verrichten een onafhankelijk onderzoek en
  gaan samen met Havensteder op zoek naar een
  redelijk oplossing.
  Wij wachten af hoe het verder gaat. Op de ledenjaarvergadering staat dit punt
  op de agenda.                                                        
  xx 


                         De Huurders van Blok 2 ( Casa Blanca)  Op de web site is een link voor u  gemaakt naar de VvE  “de Rozenburcht”. Deze site is nog niet actief,
  maar de heer Smulders heeft
  de koppeling alvast gemaakt.
  De vloerbedekking is inmiddels gelegd en het ziet er mooi uit. Vooral de droogloopmatten bij de ingang
  en in de liften zijn erg handig. Wilt u geen overtollige zaken in de hallen neerzetten? Het is lastig voor de
  schoonmakers.
   Als wij ons huurcontract nalezen (dit geldt voor alle woningen) moeten de openbare
  ruimten in de flats, zoals hallen en galerijen  altijd goed
  toegankelijk zijn en blijven voor de
  hulpverlening.
  De aanspreekpunten in uw flatgebouw zijn de heren: Wichert Wagner (huisnummer 119) en
  Piet Jansen ( huisnummer 137).
  Mocht er iets zijn waar u niet uitkomt overleg het dan met hen.
  Zij zijn aanwezig bij het overleg van VvE, Havensteder. Het bestuur van de HV is in dit overleg ook
  vertegenwoordigd.
  -De heer Piet Jansen vroeg zich af of de VvE een soort donateur kon worden van
  de HV. Zo zouden dan gezamenlijk festiviteiten op touw gezet kunnen
  worden.
  Wij houden dit voorstel in gedachten, maar nu lijkt het niet het goede moment zoiets op tafel te leggen,
  gezien de broze samenwerking met de VvE.
  -De koffieochtenden die in Casa Blanca door de bewoners
  worden georganiseerd
  worden goed bezocht. Als daar foto’s van zijn kunnen wij die ook op de site
  plaatsen.
  Nogmaals wordt u op het hart gedrukt alle klachten bij Havensteder te melden, ook als de lift
  bijvoorbeeld niet werkt.
  De klachten worden door Havensteder in overleg met de VvE opgelost!!!!!
  Voor de overige huurhuizen, inclusief de“laagbouw”geldt diezelfde  regel dat ook daar  de buitenruimten
  (tuinen, tuinpaden en aanzicht van de
  woningen) zo goed mogelijk worden onderhouden.
  Het is alleen maar fijn als er goed zicht is op uw voordeur, zeker in deze donkere maanden.
  Het is ook fijn als iedereen zijn eigen stoepje veegt en bijvoorbeeld vallend blad of bessen even opruimt en
  wegveegt. Het is zo gebeurd. Dit
  voorkomt veel irritatie. Deze dingen horen nu eenmaal bij het aanvaarden
  van en wonen in een
  eengezinswoning. U hebt een contract getekend!
  De bomen zijn al bijna kaal, dus dat van de bladeren en bessen is bijna voorbij.
  De winter kan nog groter narigheid geven. Vooral de gladheid bij sneeuwval en ijzel.
  Wilt u aan een buurman of buurvrouw denken die misschien niet meer zo fit is en als het even kan zijn of
  haar stoepje meenemen?
  Aan iedereen doen wij de oproep elkaar de helpende hand te bieden!!!!!!!!
  Zou u kapotte dingen van de gevels willen verwijderen? Het staat erg slordig en als de herfststormen
  komen kan het eraf waaien en
  schade aan personen of goederen veroorzaken.  U bent daar dan voor
  verantwoordelijk .


                                                           x
  x
                                                                             

                     
  Onze wijk

                                                           
  vvv
  Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt zijn er hier en daar bloembakken en grote schalen met bloemen
  geplaatst.            
  De HV heeft deze bij de WOP aangevraagd. De WOP heeft de aanschaf van deze bloembakken
  goedgekeurd en de bakken zijn
  dus betaald door de WOP. In de toekomst komen er ook nog bloembakken
  aan de brugleuningen.
  Bij het ophalen van de enquête formulieren en de laatste ronde van de cheques is
  gebleken dat sommige bewoners  ontevreden waren over het door de
  HV georganiseerde feest voor Jong en Oud.
  Het weer hebben wij helaas niet in de hand, dus dat kan ons niet aangerekend worden. In onze vorige
  nieuwsbrief hebben wij al aangegeven dat niet alle dingen
  goed gegaan zijn. Er was teveel eten besteld. Op de nieuwjaarsreceptie en op de ledenjaarvergadering gaan wij papieren neerleggen en ophangen, waarop wij heel
  veel voorstellen verwachten van over
  hoe het geld dan wel besteed moet worden. Het allerbelangrijkste is dat u
  met een idee komt.
   Wij willen absoluut geld apart houden voor het mooi maken van de wijk na de ophoging en
  daar dan iets feestelijks omheen organiseren.
                                                                 
  xx                                     De brievenbus
                                     

                                                                                                                        po
  Wij zijn heel blij u te kunnen melden dat de huurdersvereniging een brief heeft ontvangen van Post.nl.
  Op verzoek van één van onze leden hebben wij opnieuw gevraagd hoe het toch mogelijk was dat de brievenbus,
  die er jaren had gestaan, na de inrichting
  van de nieuwe wijk, niet werd teruggeplaatst.   

  Men heeft de zaak opnieuw bekeken en in principe wordt de brievenbus teruggeplaatst omdat er nu veel meer
  woningen staan dan vroeger, huur en
  koopwoningen. -Hij komt dan te staan op de hoek Van Naeldwijcklaan/
  Van Polanenlaan.
  Er zitten 3 maar’s aan.
  1e. De Gemeente moet hiervoor nog toestemming geven.
  2e. De bus wordt pas 2e kwartaal 2012 geplaatst.
  3e. De brievenbus die nu nog op de Dorpsstraat staat wordt hiervoor verwijderd. Die bewoners kunnen natuurlijk
       ook weer protesteren.                                                             
  cx         


                         De wijkagente.

                                                                                                                           x

  Onze wijkagente heet Mirella van Buuren. Zij is waarnemend wijkagente en indien u haar wilt spreken
  kunt u via het
  algemene nummer van de politie 0900-8844 een afspraak met haar maken of via
  de WOP vergaderingen van Middelwatering. Zij is, mits het werk het toelaat, een half uur voor deze
  vergaderingen te spreken. De eerstvolgende
  vergadering is 14 december 19.30 uur in gebouw de Fluiter
  aan de Wiekslag.
  Alle WOP vergaderingen worden, per wijk, aangekondigd in de IJssel en Lekstreek.

  Het bestuur wenst u allen veel goeds voor het jaar 2012!                                                              n
  x     Belangrijke telefoonnummers.  Alarm nummer: 112
  Politie algemeen: 0900- 88 44
  Havensteder:  010- 890 25 25
  Meld misdaad anoniem: 0800- 7000
  Huisartsenpost: 010- 279 92 62 Meld misdaad anoniem:   Bureau Handhaving: 010- 284 81 11
  (Ma. t/m vr. 8 – 17 uur)
  IJsselland ziekenhuis: 010- 258 50 00
  Stanklijn( milieu) : 010- 473 33 33
  Buurtbemiddeling:  010- 425 99 33   Huiselijk geweld : 010- 443 84 49
  Dierenleed: 0900- 02 45
  Storing lantarenpalen: 010- 420 39 50
  Storing gas/ elektra: 0800- 90 09
           
                          naar boven                                                                                                                    Sitemap