menu

>
    Welkom op de site van
Huurdersvereniging het Slot

          Capelle aan den IJssel
     http://www.hvhetslot.nl/agenda.shtml">Vergaderinge          Voor en door huurders

                                                                                   

 • Wilt u snel het laatste nieuws van onze vereniging of het algemene nieuws
  op huurders gebied horen?  Zie Laatste Nieuws
  .
  Het verslag van onze laatste bijzondere ledenvergadering in verband met het opheffen van onze mooie vereniging leest u hier. (alleen voor leden)
  Zoals u hier boven kunt lezen zal naar verwachting de vereniging ergens in het nieuwe jaar op houden te bestaan. Deze website zal dan ook opgeheven worden.Ook alle documenten en met name  foto's zullen dan verdwijnen. U kunt natuurlijk (als u dat wilt) de foto's van deze website kopieren naar uw eigen bestanden. U klikt met uw rechter muisknop op de foto en kiest voor "opslaan"
  Zie Agenda/uitnodigingen voor de  Afscheidsreceptie op 10 januari 2018


                                                                                          

  Nieuwsbrief december 2012 


                                                                               Dit zijn de bestuursleden
  fo fo fo
  Voorzitter
  Jilt Sietsma
  Secretaris
  Wil Klerk
  Penningmeester
  Mieke Bakker
  fo fo fo
  Alg. Bestuurslid
  Sylvia van Tuijll
  Alg. Bestuurslid
  Wichert Wagner
  Alg. Bestuurslid
  Han Sparnaaij      fdf                        Beste leden en bewoners,
  Het jaar 2012 is al bijna weer voorbij, de bloemen zijn uitgebloeid en de insecten hebben
  zich verstopt  tussen het afgevallen blad om de winter door te komen.

  De eerste vetbollen en nootjes zijn weer opgehangen. Menige koolmees zal al zich er al
  op gestort hebben en waarschijnlijk hupt het roodborstje ook weer door de tuinen.
  Helaas zijn de meeste vogels gevlucht voor het bouwgeweld om hen heen.
  Bovendien is er op dit moment bijna geen groen meer in de wijk.

  De schrijfster van de nieuwsbrief probeert vogels op haar balkon te lokken maar helaas gaan
  de kraaien en de eksters er met alles vandoor.

  Het zijn natuurlijk  ook wel tropenjaren geweest, zeker voor de bewoners van de P.C. Hooftstraat
  en de C. Huygensstraat. Eerst de afbraak van de aanleunwoningen en de Rozenburcht, daarna het
  groot onderhoud van de woningen, dan de bouw van  de nieuwbouwwoningen en de ap-
  partementen .

  De Ophoging kkkk

  Men is nu aan het laatste deel van de ophoging en vernieuwing van de rioleringen en bestrating
  aan het werk.
  De Schotgroep is aan de achterpaden en de tuinen bezig. Als u deze nieuwsbrief leest zal alles
  inmiddels klaar zijn.
  Een oud gezegde is: Het moet eerst een rommeltje zijn, dan pas kan het opknappen.

  Er zijn veel verzoeken voor plantenbakken binnengekomen bij de HV, ook van niet leden.
  ddd
  Als alles achter de rug is en de rust is weergekeerd, wil het bestuur een soort schouw door de wijk houden.
  Er kan dan overlegd worden waar een plantenbak geplaatst kan worden. Ook kan er gekeken worden
  of er hanging baskets aan de lantaarnpalen bevestigd kunnen worden.
  Niet iedere lantaarnpaal is hiervoor geschikt, maar gelukkig weet onze voorzitter daar alles van.

  Wij willen deze keer het opgespaarde geld van de cheques zoveel mogelijk gebruiken om de wijk
  op te fleuren.
  De bloembakken aan de brugleuningen willen wij tegelijk met deze bakken vullen, dan is alles in n
  keer klaar.
                                                                                tgf
  Als alles achter de rug is, weten de bewoners niet meer hoe zij het hebben. Geen machines meer die
  door de straat denderen, gewoon wakker worden op de tijd die je wilt en een tuin die er weer strak bij ligt.
  Zoals in de richtlijnen van de Wijkkrachtbijdrage beschreven staat, gaat het vullen van de bakken gebeuren
  met vereende krachten en er moet dan weer wat feestelijks omheen worden georganiseerd.
  Dus als u voorstellen hebt hoe u het feestelijke zou willen invullen , horen wij dat graag.
  Vooral omdat vorige feesten niet aan alle verwachtingen van de bewoners voldeden.
  Als het moment daar is komt er vanzelf weer een oproep voor hulp, wij verwachten dan ook veel
  aanmeldingen en suggesties, gezien de vele verzoeken om plantenbakken.

  Er was zoveel groen in de wijk. Laten wij met z’n allen proberen dit zoveel mogelijk terug te krijgen.

  Wij als HV gaan er ons best voor doen, helpt u ook mee?


  De rioleringen onder de appartementen f
                                                                             

  Zoals eerder vermeld was er opdracht gegeven aan de firma Trijselaar en Vermeer  om de rioleringen
  onder de Appartementen te vernieuwen.
  Er zijn in de Frisco opnieuw  problemen geweest, maar de reparatie laat nog steeds op zich wachten.
  Het blijft een kwestie van lange adem, maar de HV zit er letterlijk bovenop om de zaak zo spoedig
  mogelijk opgelost te zien.


  De Energiebus
                                   fg

  Inmiddels is er bijna een jaar verstreken.  Er is vaak overleg geweest met Havensteder.
  Helaas heeft de recessie daar inmiddels echt toegeslagen  en wij komen even geen stap verder.
  Toch blijven wij doorgaan met dit onderwerp. Zoals ik in de vorige nieuwsbrief ook al heb vermeld,
  gaan wij ons in deze zaak verenigen met andere HV’s die ook de Energiebus langs hebben laten komen.
  Daar zijn ook gebreken geconstateerd , maar die HV’s staan net als wij met de rug tegen de muur.
  De Woonbond gaat ons helpen om te proberen de zaak in beweging te krijgen.

  Meer nieuws in de volgende nieuwsbrief  ( of eerder onder laatste nieuws op de web-site)  Onderhoudscontract HR ketels Appartementen
                                                                                                   rr

  Eindelijk   is het toch gebeurd. Er is een onderhoudscontract voor de appartementen afgesloten.
  De HR ketels zijn “nagekeken” door de firma Tempus. De naam Tempus gaat vervallen en krijgt
  de volgende naam: Eneco installatiebedrijven Zuid- West.
  Het telefoonnummer voor storingen blijft hetzelfde. Het staat achterin het boekje vermeld in de
  lijst met telefoonnummers.

  Wij hebben van Havensteder gehoord dat de ventilatie systemen n keer per 6 7 jaar nagekeken
  moeten worden.
  Op het regulier overleg van het dagelijks bestuur met Havensteder houden wij dit punt op de lijst staan.
  Zeker omdat de Energiebus heeft vastgesteld dat er systemen zijn die verkeerd staan afgesteld.


  Wijkopzichter d  Helaas gaat Paul Lok ons helemaal verlaten. Wij willen hem bedanken voor zijn vaak vaardige
  manier van handelen. Menige lamp is snel door hem verwisseld en hij was voor de HV een vast
  aanspreekpunt. Het bestuur van de HV heeft hem , als dank, een cadeaubon gegeven  en wensen
  hem het beste voor de toekomst.
  Op moment van schrijven is nog niet bekend hoe het verder gaat lopen met de wijkopzichters.
  Karel Schuurman is eigenlijk voor de wijk Schenkel. Het lijkt ons dat 2 wijken nalopen een beetje
  teveel van het goede is, maar je weet het niet in deze tijden. Zodra er meer nieuws is hoort u van ons.
                
  Over de tuimel /klap ramen in de Frisco is verder nog niets bekend. Men zou nog de bouwtekeningen
  bij bouw- en woningtoezicht kunnen laten zien maar als de brandweer een gebouw brandveilig heeft
  verklaard, wordt het een moeilijke zaak!

  PETITIE WOONBOND MET ALS NAAM HUURALARM. ddd

  De Woonbond gaat een grootscheepse campagne voeren tegen het huurbeleid van kabinet Rutte 2.
  De aangekondigde maatregelen zijn desastreus voor huurders en leiden tot het failliet van de
  sociale huursector. Bij deze roep ik u op om mee te doen aan onze actie ‘Huuralarm’.
  In het kader van de actie ‘Huuralarm’ lanceren we allereerst een petitie die we aan willen bieden
  aan politiek Den Haag en ook bereiden we acties voor op en rond het Binnenhof. Lokaal zijn al
  diverse lidorganisaties in actie gekomen, maar het is onze bedoeling dat al onze lidorganisaties verzet
  aantekenen. Daarnaast  zoeken we ondersteuning bij verhuurders, de bouw en bij toeleveringsbedrijven.
  De verhuurdersheffing die het Rijk in het regeerakkoord aankondigt, bedraagt in 2017 maar liefst
  2 miljard euro per jaar. Dat is ongeveer 900 euro per huurwoning. Het begint in 2013 met een heffing
  van 50 miljoen, maar dat bedrag loopt dus snel op. Feitelijk is het een verkapte huurbelasting die
  geheel op het bordje van huurders komt. Het zal u door gigantische huurverhogingen honderden euro’s
  per jaar kosten. En doordat die extra huurinkomsten linea recta naar het Rijk gaan, houden verhuurders
  totaal geen geld over voor nieuwbouw, renovatie, energiebesparing of wijkaanpak.

  Wilt u meer informatie over het regeerakkoord, ga dan naar www.woonbond.nl.
  Wilt u meedoen met onze actie, teken dan de petitie http://huuralarm.petities.nl. Na ondertekening
  (met naam / emailadres) krijgt u een mail met bevestigingslink. Klikt u op die link, dan verschijnt
  er een bevestigingsscherm.
  De HV heeft als lidorganisatie al ondertekend. Teken allen!!!!


  Onze website ee

  Er is inmiddels ook een gastenboek aan de Website toegevoegd. Schrijf er eens in wat u vindt van
  de site of iets over de wijk in het algemeen.
  Enkele  leden ( en soms niet leden of ex- leden) weten ons via de site te bereiken en een bericht te sturen.
  Daar zijn wij erg blij mee. Je weet dan zeker dat je op allerlei manieren bereikbaar bent.
  Als er iets is, laat het ook ons weten, nu bereiken ons soms berichten via via . De HV kan niets doen
  met geruchten. Meld alles schriftelijk, ook naar Havensteder toe, er zijn dan bewijzen van meldingen.

  U kunt u via de site ook ( weer) aanmelden als lid. Wij zouden zo graag zien dat meerdere gezinnen
  zich aanmelden als lid. Omgerekend bent u voor nog geen 0,80 eurocent per maand lid en zoveel te
  groter het ledental zoveel te meer kunnen wij bereiken !!!!! Uit de appartementen is iedereen lid , dus
  bewoners van de P.C. Hooftstraat en C.Huygensstraat : kom, meldt u aan!!

  Wilt u de contributie € 10,00 vr  februari 2013 voldoen?
  Alvast bedankt namens de penningmeester.

  Tenslotte

  Laten wij ook in het jaar 2013 respect naar elkaar hebben als buren en waar mogelijk of nodig is,
  elkaar helpen of wegwijs maken in onze samenleving.
                                                                         ee
  Wij wensen u goede, fijne en gezonde feestdagen toe. Het is alweer de laatste nieuwsbrief van
  het jaar 2012.

  Klik hier om een hele mooie kerstkaart te zien! Vul uw adres goed in (met spatie tussen cijfers en
  letters van uw postcode) en u zult verbaasd zijn!  Belangrijke telefoonnummers.  Alarm nummer: 112
  Politie algemeen: 0900- 88 44
  Havensteder:  010- 890 25 25
  Meld misdaad anoniem: 0800- 7000
  Huisartsenpost: 010- 279 92 62 Meld misdaad anoniem:   Bureau Handhaving: 010- 284 81 11
  (Ma. t/m vr. 8 – 17 uur)
  IJsselland ziekenhuis: 010- 258 50 00
  Stanklijn( milieu) : 010- 473 33 33
  Buurtbemiddeling:  010- 425 99 33   Huiselijk geweld : 010- 443 84 49
  Dierenleed: 0900- 02 45
  Storing lantarenpalen: 010- 420 39 50
  Storing gas/ elektra: 0800- 90 09 Storing HR ketels: 088- 89 55 000


  naar boven                                                                                                                              sitemap