menu

>
    Welkom op de site van
Huurdersvereniging het Slot

          Capelle aan den IJssel
     http://www.hvhetslot.nl/agenda.shtml">Vergaderinge          Voor en door huurders

                                                                                   

 • Wilt u snel het laatste nieuws van onze vereniging of het algemene nieuws
  op huurders gebied horen?  Zie Laatste Nieuws
  .
  Het verslag van onze laatste bijzondere ledenvergadering in verband met het opheffen van onze mooie vereniging leest u hier. (alleen voor leden)
  Zoals u hier boven kunt lezen zal naar verwachting de vereniging ergens in het nieuwe jaar op houden te bestaan. Deze website zal dan ook opgeheven worden.Ook alle documenten en met name  foto's zullen dan verdwijnen. U kunt natuurlijk (als u dat wilt) de foto's van deze website kopieren naar uw eigen bestanden. U klikt met uw rechter muisknop op de foto en kiest voor "opslaan"
  Zie Agenda/uitnodigingen voor de  Afscheidsreceptie op 10 januari 2018


                                                                                          

  Nieuwsbrief december 2013 


                                                                               Dit zijn de bestuursleden
  fo fo fo
  Voorzitter
  Jilt Sietsma
  Secretaris
  Wil Klerk
  Penningmeester
  Mieke Bakker
  fo fo fo
  Alg. Bestuurslid
  Sylvia van Tuijll
  Alg. Bestuurslid
  Wichert Wagner
  Alg. Bestuurslid
  Han Sparnaaij                               
  Beste leden en bewoners,  frdd De feestdagen staan al weer voor de deur.
  Overal verschijnt de feestverlichting in de straten en men probeert het naar vermogen
  gezellig te maken.
  Niet voor iedereen zullen de feestdagen een feest zijn, dat weten we inmiddels allemaal.
  Er is veel armoede, verdriet en eenzaamheid. Laten wij als buren aan elkaar denken in
  deze dagen en waar wij kunnen, iedereen op zijn eigen manier elkaar de helpende hand
  toesteken. Soms is een klein gebaar al voldoende. De eerste sneeuw is al gevallen.
  Denk aan uw buurman of buurvrouw die niet in staat is zijn eigen stoep sneeuwvrij te
  houden. Doe dat stukje er dan bij. De trottoirs voor de huizen horen nu eenmaal door u
  sneeuwvrij gemaakt te worden. U zal het niet prettig vinden, als er iemand voor uw deur
  zijn arm of iets anders breekt!  De nieuwe wijkbeheerder


  Velen van ons hebben al met hem kennisgemaakt. Zijn naam is Wil Hubregtse.
  Hiervoor was hij huismeester in de Rondelen. Deze taak kwam te vervallen. Nu werkt
  hij in Middelwatering en zijn werkgebied omvat alle huurwoningen vanaf onze wijk tot
  aan de Rivierweg. Op deze site staat onder het kopje brieven een persoonlijke brief van
  hem met foto waarin hij zich voorstelt.
  Ook legt hij uit wat zijn taken zijn. Dit zijn taken om de wijk prettig, woonbaar en leefbaar
  te houden. Hij is te bereiken via het telefoonnummer van Havensteder 010- 890 25 25 of u
  kunt hem mailen via info@havensteder.nl . Hij houdt spreekuur iedere dinsdag van 10.30
  uur tot 11.30 uur in het wijkkantoor van Havensteder aan de Fluiterlaan.

  Binnenkort ontvangt u post van Havensteder over zijn functie.
  De bewoners van de appartementen
  k .
  Dit onderwerp is al besproken in de nieuwsbrief van juli 2013, die op de
  website staat.
  Daar kunt u alles nog eens rustig nalezen. Alle huurders moeten ongeveer

  € 2,16 gaan meebetalen aan zijn salaris. De bewoners van PWS, de fusiepartner van
  Havensteder, betalen al jaren ongeveer € 6,00 voor wijkbeheer. Zij zouden dus minder
  gaan betalen, omdat het bedrag over meerdere huishoudens wordt verdeeld.
  Het bestuur is het helemaal eens met de functie van een wijkbeheerder, omdat dat zeker
  de wijk en de bewoners ten goede komt. Een onafhankelijke bemiddelaar is soms hard
  nodig en er zijn korte lijnen naar vele instanties. Echter wij vinden dat salarisbetalingen
  voor rekening van de verhuurder zijn. Dit standpunt heeft het bestuur meegedeeld aan
  Havensteder. Ook de SHC buigt zich nog over deze zaak. Om dit plan door te laten gaan
  moet 70% van de bewoners van het totale woningbezit van Havensteder, bereid zijn
  ongeveer € 2, 16 neer te gaan tellen voor een leefbare, schone wijk.

  GHGOok het omzetten van glasfonds naar glasverzekering is al besproken in de
  nieuwsbrief  van juli 2013.
  Zoals gezegd, u kunt deze punten ook nog rustig nalezen op de website. Alle nieuws-
  brieven zijn daarop te lezen.
  Reageer wel op de post van Havensteder, anders gaat uw stem verloren!!
  Het jaarwerkplan


  ffHet jaarwerkplan 2014 is weer verstuurd naar Havensteder.
  Het is goedgekeurd en is op
  de website geplaatst. Daar kunt u het lezen. Wilt u
  tch een papieren versie, dan kunt u
  die aanvragen bij het secretariaat. Dit is om
  te bezuinigen op papier en drukkosten.

  Wilt u er eens over nadenken om uw nieuwsbrief en andere zaken over de huurders-
  vereniging op uw mailadres te ontvangen? Indien u dit wilt geef ons dan even een
  berichtje
  via het contactformulier.


  Ook de begroting 2014 is ingediend bij Havensteder en het WOP.
  Helaas zijn de toezeggingen bijna gehalveerd

  De geldbomen yyzijn dus erg aan het
  verdorren. Daarom willen wij, zoals
  eerder gezegd het lidmaatschap van € 10,00
  per jaar handhaven.
  De plantenbakken, die wij dit jaar met zoveel vereende
  krachten gevuld hebben, moeten toch bijgehouden kunnen worden? Het is zo veel
  mooier geworden in de wijk, laten wij zo doorgaan! In het menu onder "brieven HV" 

  staat een verzoek van onze  penningmeester om het lidmaatschapgeld vr
  1 februari te
   voldoen.
  Nieuwe bewoners in de wijk heten wij van harte welkom. Wij hopen dat zij
  hier fijn zullen
  wonen en uiteraard het belangrijkste: dat zij lid gaan worden van
  HV “Het Slot”. U kunt u
  inschrijven via de website, ons mailadres of een briefje in de
   brievenbus doen van de Van Naeldwijcklaan 5. U krijgt dan een aanmeldingsformulier.
  Na inschrijving en betaling van de contributie, ontvangt u de statuten en een welkomst-
  presentje.  ggHet nazomerfeestfr


   
  Helaas, het laatst opgehaalde geld van de cheques is niet genvesteerd in een feest.
  Er was minimale belangstelling, dus leek het de organisatoren niet zinvol het blik
  met toeters en bellen open te trekken.
  De plantenbakken zijn wel weer met
  vereende krachten gevuld en voor die groep was er gelegenheid nog even na te
  kletsen onder het genot van een hapje en een drankje.
  Daarvan is gelukkig wl
  gebruik gemaakt.
  Het geld wat overgebleven was van de cheques is tot op de cent
   terugbetaald aan Havensteder. 
  Ook de uitgezette enqute heeft 2 reacties uit de
  “laagbouw” en 12 uit de appartementen opgeleverd. Daar zitten de 6 bestuursleden
  ook bij. Dit was dus ook geen succes.  De Energiebus


  hhIn de vorige nieuwsbrief was geschreven, dat in november 2013
  de kieren onder de ramen gecontroleerd zouden worden. 
  Dit zou gedaan
  worden door J.P. van Vliet van Havensteder.
  In december zou de afstelling
  van de ventilatie gecontroleerd worden door de heer Hilkhuysen.
  Er is u
  verzocht of u door wilde geven aan het bestuur, wanneer deze heren bij u
  geweest waren.
  Wij willen graag weten, of zij ook echt van deur tot deur gegaan,
  zoals ons was toegezegd door Havensteder.
  Wij willen in het vervolggesprek in
  maart of april beslagen ten ijs komen met antwoorden.

  Wij zijn van u afhankelijk .
  Het bestuur heeft nog niets gehoord, dus wij gaan ervan uit dat er niemand geweest is.
  Mail of schrijf ons maar geef het door of zij geweest zijn ! 

  Wij geven niet op wat het rapport van de energiebus betreft, U toch ook niet?  Nieuwjaarsreceptie voor de leden
                      gg g                   
  Die zal plaatsvinden op 6 januari Van 19.30 uur tot 21.00 uur in Grand Caf Het Slot.
                     
  naar boven                                               
   sitemap