menu

>
    Welkom op de site van
Huurdersvereniging het Slot

          Capelle aan den IJssel
     http://www.hvhetslot.nl/agenda.shtml">Vergaderinge          Voor en door huurders

                                                                                   

 • Wilt u snel het laatste nieuws van onze vereniging of het algemene nieuws
  op huurders gebied horen?  Zie Laatste Nieuws
  .
  Het verslag van onze laatste bijzondere ledenvergadering in verband met het opheffen van onze mooie vereniging leest u hier. (alleen voor leden)
  Zoals u hier boven kunt lezen zal naar verwachting de vereniging ergens in het nieuwe jaar op houden te bestaan. Deze website zal dan ook opgeheven worden.Ook alle documenten en met name  foto's zullen dan verdwijnen. U kunt natuurlijk (als u dat wilt) de foto's van deze website kopieren naar uw eigen bestanden. U klikt met uw rechter muisknop op de foto en kiest voor "opslaan"
  Zie Agenda/uitnodigingen voor de  Afscheidsreceptie op 10 januari 2018


      


  Nieuwsbrief december 2015

                          

                                                                             

  h  Kerst 2015.


  B
  este Leden,
  De meeste leden zijn al druk bezig met de
  voorbereidingen, om het in huis weer  gezellig
  te maken met een mooie kerstster op  tafel, of een kerstboom en kaarsen.
  Vergeten zijn de stortbuien en stormen die over ons land trokken.

  Men zoekt gezelligheid en warmte.

  Wij wensen de leden die dit jaar alleen zijn komen te staan of geconfronteerd zijn met een ernstige
  ziekte heel veel sterkte in deze dagen. Weet, dat er velen aan u zullen denken.
  Wij hopen dat u ondanks alles, de warmte van vrienden, familie en buren mag ervaren om het jaar 2016
  met nieuwe moed te kunnen beginnen.                     
  Die moed hebben wij allemaal nodig.
  Het is een onzekere, gewelddadige wereld om ons heen.

  Inmiddels zijn er al veel vluchtelingen in ons land aangekomen.
  Zij worden van hot naar her gestuurd en weten per dag niet waar ze aan toe zijn.
   
  Al heeft de ene mens meer te besteden dan de ander, wij kunnen gelukkig zijn met wat we hebben,
  namelijk een dak boven ons hoofd!
  Zij hebben dit allemaal nog niet en moeten afwachten waar dat dak ooit zal zijn, hier in Nederland
  of toch weer in hun oude vaderland.
  De wereldleiders hebben een zware taak om te voorkomen dat het niet uit de hand loopt.
  Wij hopen dat bij iedereen het woord VREDE écht betekenis krijgt, niet alleen in onze huizen en in
  ons eigen kleine wijkje maar over heel de wereld.

                                                                 v
       
                                   v
  Men kan nu eindelijk de klachten over tocht en kou melden.
  Na de melding worden de klachten uitgezet en  de woning tochtvrij gemaakt.

  Wij hopen dat velen van u deze gelegenheid aangrijpen om uw klachten kenbaar te maken.
  Nu krijgt u uw kans.

  We laten uw woningen op de actiepuntenlijst staan, tot ook het schilderwerk en de punten van de Meerjarig
  Onderhouds Beraming 2016  gedaan zijn.
                            
                                                                
  vv
  tg
  Jaarwerkplan 2016


  De secretaris heeft het jaarwerkplan voor 2016  ingediend
  bij Havensteder en de penningmeester haar begroting 2016.
  Alles is goedgekeurd. Anders dan afgelopen jaren wordt hij niet meer bij alle leden bezorgd (bezuiniging)
  Dit, omdat de meeste leden een computer hebben. 
  U kunt het jaarwerkplan lezen op de website. Inlog code kwijt? Laat het ons even weten.
  De leden die zich aangemeld hebben om hun post digitaal te ontvangen, krijgen bericht via hun
  mailadres. Wilt u ook een digitaal lid worden, laat het ons even weten via de website.
  Wilt u de papieren versie van het  jaarwerkplan lezen en ontvangen, doe dan een briefje in de bus van
  het postadres, of bel even naar tel. nr.: 010 4518916  U ontvangt hem dan alsnog.
                                                                          t
   
  f
  f Schoonmaak Frisco.

  Sinds 1 december is er in de Frisco een nieuw schoonmaakbedrijf begonnen.
  Het is de firma Kok schoonmaakbedrijven. De schoonmaak van het complex zal op andere dagen
  plaatsvinden, dan voorheen. 
  Waarschijnlijk gaan 4 x per jaar alle ramen gezeemd worden, ook aan de voorkant van de woningen 
  (met een hoogwerker). We zullen zien of het beter wordt, dat is altijd afwachten. 
  De binnentuin van de Frisco moet nog steeds afgewerkt worden. Dat zou al lang gebeurd moeten zijn.
  Het lijkt wel of de molens van Havensteder  steeds langzamer draaien. Je zou toch zeggen dat er genoeg
  wind is geweest de afgelopen weken!
                                                                            e
  h

  De ledenjaarvergadering

  Wij maken u alvast attent op de datum van de Algemene Ledenjaarvergadering.
  Deze zal plaatsvinden op 10 februari 2016 in het Grand Café van de Rozenburcht. Aanvang 19.30 uur.
  Er moet een nieuwe penningmeester gekozen  worden. Er heeft zich tot nu toe 1 kandidaat gemeld.
  Wij hopen op een grote opkomst in verband met deze verkiezing, zodat u uw stem uit kunt brengen. 
  Heeft u een idee voor een gastspreker, laat het ons dan weten. U zou misschien graag eens iets meer
  willen weten van / over…….. Wij kunnen dan die persoon benaderen om te vragen of hij bij ons te
  gast wil zijn. Verdere informatie volgt in januari
                                                                              g
   
                                                                              Oproep

  Zoals u allemaal wellicht weet, is onze voorzitter Jilt Sietsma, nauw verbonden aan het WOP
  (Wijk Overleg Platform Middelwatering). 
  Hij heeft de leiding over de werkgroep  Woonomgeving en veiligheid in de hele wijk Middelwatering.
  Deze werkgroep beheert ook het groenonderhoud en diverse plantenbakken in de wijk. 
  Zijn functie komt binnenkort vrij.
  Is deze functie wellicht iets voor u om op gemeenteniveau mee te werken aan een mooie wijk. 
  Voor meer informatie over deze taak bel: Jilt Sietsma 010-4501052.
                                                                                  g


     
  naar boven                                               
   sitemap