menu

>
    Welkom op de site van
Huurdersvereniging het Slot

          Capelle aan den IJssel
     http://www.hvhetslot.nl/agenda.shtml">Vergaderinge          Voor en door huurders

                                                                                   

 • Wilt u snel het laatste nieuws van onze vereniging of het algemene nieuws
  op huurders gebied horen?  Zie Laatste Nieuws
  .
  Het verslag van onze laatste bijzondere ledenvergadering in verband met het opheffen van onze mooie vereniging leest u hier. (alleen voor leden)
  Zoals u hier boven kunt lezen zal naar verwachting de vereniging ergens in het nieuwe jaar op houden te bestaan. Deze website zal dan ook opgeheven worden.Ook alle documenten en met name  foto's zullen dan verdwijnen. U kunt natuurlijk (als u dat wilt) de foto's van deze website kopieren naar uw eigen bestanden. U klikt met uw rechter muisknop op de foto en kiest voor "opslaan"
  Zie Agenda/uitnodigingen voor de  Afscheidsreceptie op 10 januari 2018


                                                                                          

  Nieuwsbrief juli 2012 


                                                                               Dit zijn de bestuursleden
  fo fo fo
  Voorzitter
  Jilt Sietsma
  Secretaris
  Wil Klerk
  Penningmeester
  Mieke Bakker
  fo fo fo
  Alg. Bestuurslid
  Sylvia van Tuijll
  Alg. Bestuurslid
  Wichert Wagner
  Alg. Bestuurslid
  Han Sparnaaij
         afb
  Beste leden en bewoners,   

  De tijd gaat snel, de scholen krijgen al weer zomervakantie.
  Het weer moet wel wat gaan meewerken. Een beetje meer zon, dan komt het allemaal goed.

  Ten eerste wil het bestuur van  Huurdersverening “Het Slot” de nieuwe bewoners in de wijk
  welkom heten.
  Wij hebben gezien dat in de P.C. Hooftstraat enkele woningen leegstonden. Als nieuwkomer
  is het soms best moeilijk om te wennen in een andere buurt.
  Wij hopen dat u snel uw draai kunt vinden in onze wijk en uw buren u wegwijs maken in de omgeving.
                                                             
  Ook wil het bestuur van de HV alle examenkandidaten die geslaagd zijn van harte feliciteren.
  Het is altijd een stress- volle periode voor het hele gezin.afb
  Er hingen vlaggen met een tas eraan, daar was dus een geslaagde in huis.
  Nogmaals : VAN HARTE !!!!!

  Ben je gezakt zet dan de schouders eronder en probeer het zo mogelijk opnieuw. Dan kan voor
  jou volgend jaar ook de vlag uit. Je zult zien dat je dan extra trots bent dat je dat diploma toch
  op zak hebt.


  De Website
                                       

  Wij blijven het heel jammer vinden dat zo weinig  mensenafb de website van onze HV
  weten te vinden. Als er een laatste nieuws op wordt geplaatst hoor je nooit iets van: ik heb gelezen dat etc..
  Niemand heeft gereageerd dat zelfs de hele achtergrond is veranderd. Niet alleen de website wordt
  slecht bezocht. Wij vragen ons ook af of de nieuwsbrief wordt gelezen. Soms komt er een vraag over
  een zaak die ik al in een nieuwsbrief heb behandeld en waarin uitgelegd is waarom iets is gedaan of
  juist nagelaten.

  Ik weet niet of de toegangscode voor het nieuws alleen voor leden ( op de website) nog bekend is.
  Die toegangscode stond in het verslag van de ledenjaarvergadering 2012.
  Dit verslag is bij alle leden bezorgd. Later hoor je dan dat dit verslag even is doorgekeken of weggegooid.
  Mocht een lid alsnog de code willen weten: U kunt hem aanvragen via het contactformulier van de website.

  Ook roepen wij u op: Bent u nog geen lid meldt u zich via de website dan aan als lid. ( ook de nieuwe
  bewoners). Met meer leden zijn wij sterker. Zoals u weet is het lidmaatschap slechts € 10 per jaar.
  Helaas zijn er tot nu toe nog steeds leden die de contributie 2012 nog niet hebben betaald.
  Misschien bent u het gewoon vergeten of is de brief van de penningmeester met de herinnering tot betaling
  helaas bij de oude kranten terecht gekomen.
  Zoals in de statuten staat vermeld is de HV dan genoodzaakt u bij de eerstvolgende ledenjaarvergadering
  uit te schrijven als lid. Wij verzoeken u dus uw administratie te controleren als u twijfelt of u betaald hebt.
  U kunt altijd contact opnemen met iemand van het bestuur om uw betaling alsnog te regelen.


  De  Gluurverhoging

                       

  Minister Spies geeft de moed nog niet op! Door de val van het kabinet was de extra Huurverhoging van 5 %
  voor de inkomens vanaf € 43.000 van de baan. Ook de huurders waren massaal in opstand gekomen tegen
  deze plannen en brachten zoals u weet deze zaak voor de rechter. Die verbood deze plannen in verband
  met de wet op de privacy. afb
  De belastingdienst mocht geen inkomensgegevens meer doorgeven aan de verhuurder.
  Havensteder was nog niet meegegaan in de plannen. De Eerste Kamer gaat het wetsvoorstel
  helaas wel behandelen. In het Lenteakkoord hebben de demissionaire partijen nu een “light”versie
  ontwikkeld, om de huren van inkomens tussen de € 33.000 en € 43.000 toch extra te kunnen verhogen
  met 1%. Dit voorstel is naar de Raad van State gestuurd. Men zegt dat het een betere doorstroming
  op de sociale woningmarkt tot gevolg zou hebben. De Woonbond ( en wij als HV ) en velen met ons
  zetten daar onze vraagtekens bij en blijven deze zaken op de voet volgen. Wij raden u aan de kranten
  en het nieuws goed in de gaten te houden. De plannen veranderen per dag !!


  Het onderhoud van de HR ketels

                          

  In de P.C. Hooftstraat en de Const. Huygensstraat zijn steekproeven gedaan om zien of het onderhoud
  aan de ketels goed wordt uitgevoerd. afbDe HV heeft hierover vragen gesteld aan Havensteder en
  er is door een bestuurslid op eigen titel ook een brief hierover naar het infocentrum gestuurd. De HV heeft
  inmiddels een antwoord ontvangen dat de communicatie over deze controle niet is gegaan zoals het hoort.
  Men heeft het intern doorgegeven aan de afdeling communicatie. De bewoners van de Van Naeldwijcklaan
  zouden een brief ontvangen van de firma Tempus. Hierin zouden de bewoners te horen krijgen wanneer het
  regulier onderhoud aan hun ketels plaats gaat vinden. U begrijpt het al: het blijft stil op dat front. Mochten
  wij in september nog niets gehoord hebben, gaat dit punt mee in het regulier overleg dat het dagelijks
  bestuur enkele malen per jaar heeft met de wijkcoŲrdinator. Wij stellen dan een lijst op van alle zaken die
  onder onze aandacht worden gebracht. Dit punt hoort daar ook bij.
  Ook de explosieve sfeer die is ontstaan tussen de werknemers en bewoners in de P.C. Hooftstraat en
  de Const. Huygensstraat n.a.v. de werkzaamheden aan de gasleidingen is doorgegeven. U hebt inmiddels
  allemaal een brief van Stedin ontvangen en Havensteder zou de zaak bij het call-center aankaarten.
  Het punt communicatie wil men bij Havensteder verbeteren en wij wijzen hen daar ook steeds op.
  Wij horen ook wel positieve zaken vanuit de leden. Een gelukkig lid van de HV stuurde ons een bericht
  dat een vogelnest uit het ventilatiekanaal was verwijderd. In de kortste keren was dat geregeld.
  Helaas is er nog geen roostertje op het kanaal gezet, dat moest besteld worden. Dat is dan toch weer
  een klein minpuntje. Ook de kraaien nesten staan al op onze gesprekslijst.
  Het is schattig om te zien hoe ze de schoorsteen induiken, maar minder leuk voor de bewoners.  IJSHEILIGEN  Inmiddels zijn op 12 mei de IJsheiligen uitgezwaaid en hebben wij de bloemetjes weer buiten gezet.

  Het was gelukkig zonnig weer. afbDe Fam. de Bruin uit de Van Naeldwijcklaan leverde
  belangeloos stroom en de aangemelde vrijwilligers stonden om 12 uur startklaar om met de opbouw
  te beginnen. De tent werd klaargezet en het springkussen opgeblazen. Al snel kwamen de eerste actieve
  bezoekers met een koekenpan en pollepel om een pannenkoek te bakken. De mannen hielden zich bezig
  met het zware werk en vulden de bakken aan de brugleuningen met aarde en geraniums. Daarna werd de
  hamburgerpan aangestoken, wat door de harde wind niet meeviel. De vlam waaide steeds uit maar
  met vereende krachten werd daar een oplossing voor gevonden. Het was de bedoeling dat iedereen
  zijn eigen pannenkoek bakte. Dat was dus niet zo en er waren bakkers, serveersters en eters.
  Dit tot volle tevredenheid van iedereen. Er heerste een ongedwongen en gezellige sfeer. Buren uit de
  koophuizen waren ook aanwezig. Helaas was er veel minder belangstelling dan voor het eerste feest.
  We houden het er op dat er in de omgeving meer festiviteiten werden gehouden en dat daar de
  oorzaak lag.

  IEDEREEN BEDANKT VOOR DE HULP EN AANWEZIGHEID.


  Op 29 september hopen wij weer wat te organiseren.
  Dan bij de soos aan de Const. Huygensstraat. Wil iedereen meedenken over haalbare ideeŽn die in
  de brievenbus van de Van Naeldwijcklaan 5 deponeren? Noteer deze datum alvast !
  Wij rekenen op uw komst.


  De Energiebus

                                       

  Op 27 april is de Energiebus in de wijk geweest. Wij verbleven die dag in de Const. Huygensstraat 23
  en werden daar omringd door goede zorgen. In totaal heeft de heer Persoon van de Woonbond 4 woningen
  bezocht, 2 tussenwoningen en 2 kopse woningen.afb Helaas zijn
  2 woningen door tijdsdruk afgevallen.
  Om 16.00 uur is het conceptrapport overhandigd aan de heer Pasito Stroop van Havensteder.
  Uit een eerste evaluatie blijkt dat de ventilatie over het algemeen niet goed is afgesteld.
  Het definitieve rapport wordt nu opgemaakt( dat zou 6 tot 8 weken duren) en daarna gaat de HV met
  Havensteder in overleg over de te volgen stappen en oplossingen. Komen wij er niet uit dan kan de
  Woonbond als gesprekspartner aanschuiven. Door ziekte van de heer Persoon van de Woonbond heeft
  de opmaak van het definitieve rapport vertraging opgelopen. Zojuist stond het op de mail en degenen
  die het enquÍteformulier hadden ondertekend, krijgen bijgevoegd een exemplaar. De HV gaat nu in
  gesprek met Havensteder. U wordt op de hoogte gehouden.


  De Ophoging

                                        

  Van Havensteder heeft de HV bericht gehad dat  de plannen zijn om in het 3e kwartaal  van
  2012 met de ophoging van de achterpaden te beginnen. Vanuitafb de gemeente is verder
  nog niets vernomen.
  U zit dus van de zomer niet in een bouwput.Laten wij hopen dat de ophoging snel en netjes uitgevoerd
  wordt en dat het voor de winter klaar is.


  De rioleringen

                                         

  Over de gemaakte opnamen van het rioleringsstelselafb onder de appartementen van de
  Van Naeldwijcklaan is ook nog niets bekend. Dit onderwerp staat ook nog steeds als gesprekspunt
  op het overleg met Havensteder.

       
  Algemeen
                                     

  Op verzoek van de HV gaan zij, samen met Havensteder, proberen in het appartementenblok Frisco de
  energie kosten te drukken. Er is gedacht aan bewegingssensoren in de kelders etc. Er wordt een rondje
  gemaakt door de 2 blokken om te kijken waar besparing mogelijk is. De uitkomst hiervan gaat ook weer
  op de gesprekslijst. Het bestuur van de HV vindt dat na de Fusie met PWS het contact voor de HV
  met Havensteder sterk is verbeterd.
  De secretaris heeft nu een vast aanspreekpunt bij Havensteder en meestal is er binnen 2 werkdagen
  antwoord op een vraag en de mededeling wat er met de vraag gedaan wordt. Duurt het te lang dan gaat
  er een herinnering uit. Meestal volgt er dan een antwoord met de stand van zaken. Het eerst volgende
  reguliere gesprek staat gepland voor september. U kunt uit de nieuwsbrief opmaken dat wij een lange lijst
  te bespreken hebben.


  Verzoek

                                      

  Zouden de bewoners en de bezoekers van de Frisco ’s avonds na 22.00 uur de lift willen gebruiken?
  De ijzeren trappen geven bij gebruik veel geluidsoverlast door het hele gebouw. Wilt u uw bezoek wijzen
  op het feit dat men de poort opent door op de rode knop te drukken? Er zijn nog steeds bezoekers die
  dit niet weten en zich afvragen hoe zij het hek moeten openen.afb


  Een weetje

                      

  Zet, als u uw kranen een week niet hebt gebruikt, deze minimaal 5 minuten open. Dit moet gedaan worden
  met zowel de warme als koude kraan. afbHet is ter voorkoming van de veteranenziekte,
  die veroorzaakt wordt door de legionella bacterie. Deze bacterie gedijt in stilstaand water met een
  temperatuur tussen de 25 en45 graden.
  U kunt dit water wel drinken en er mee koken. De besmetting vindt plaats door de nevel en
  waterdruppels van b.v. douchen en de tuin sproeien en kan een ernstige longontsteking veroorzaken.
  Zeker in de vakantie- periode is dit belangrijk om te weten en bij stil te staan.( dit weetje is overgenomen
  uit een blad van de Woonbond)    
  Het algemene Tuinonderhoud
                           afb                                                                                        afb

  De zo mooi geplaatste bloembakken  liggen er wat verdrietig bij. Ondanks de regen en het water geven door
  de bewoners van de Frisco zijn de violen doodgegaan. De ronde schalen worden ook door de bewoners van
  de Frisco een beetje bijgehouden. De bewoners waar die bakken staan doen er niets aan. Helaas, ook die
  bloemen gaan het niet redden. Ook sommige voortuinen hebben nodig een schoffeltje nodig. Wij kunnen
  het als buurt in gedachten nog zo mooi willen hebben, alles moet onderhouden worden, zowel in de privť
  tuinen als in de openbare ruimten. Dat men nu geen nieuwe tuin gaat aanleggen in de P.C. Hooftstraat
  met een ophoging voor de deur is een normale zaak. Een beetje toonbaar houden moet toch mogelijk zijn.
  Eindelijk is ook de voorkant van de Frisco een keer gewied. Dat was een vergeten gebied bij Havensteder.

  De HV zal aan de WOP vragen wat er nu met de plantenbakken gaat gebeuren. Zo kan het niet blijven.
  IEDEREEN FIJNE VAKANTIE GEWENST  Belangrijke telefoonnummers.


  Alarm nummer: 112
  Politie algemeen: 0900- 88 44
  Havensteder:  010- 890 25 25
  Meld misdaad anoniem: 0800- 7000
  Huisartsenpost: 010- 279 92 62 Meld misdaad anoniem:   Bureau Handhaving: 010- 284 81 11
  (Ma. t/m vr. 8 – 17 uur)
  IJsselland ziekenhuis: 010- 258 50 00
  Stanklijn( milieu) : 010- 473 33 33
  Buurtbemiddeling:  010- 425 99 33   Huiselijk geweld : 010- 443 84 49
  Dierenleed: 0900- 02 45
  Storing lantarenpalen: 010- 420 39 50
  Storing gas/ elektra: 0800- 90 09


  naar boven