menu

>
    Welkom op de site van
Huurdersvereniging het Slot

          Capelle aan den IJssel
     http://www.hvhetslot.nl/agenda.shtml">Vergaderinge          Voor en door huurders

                                                                                   

 • Wilt u snel het laatste nieuws van onze vereniging of het algemene nieuws
  op huurders gebied horen?  Zie Laatste Nieuws
  .
  Het verslag van onze laatste bijzondere ledenvergadering in verband met het opheffen van onze mooie vereniging leest u hier. (alleen voor leden)
  Zoals u hier boven kunt lezen zal naar verwachting de vereniging ergens in het nieuwe jaar op houden te bestaan. Deze website zal dan ook opgeheven worden.Ook alle documenten en met name  foto's zullen dan verdwijnen. U kunt natuurlijk (als u dat wilt) de foto's van deze website kopieren naar uw eigen bestanden. U klikt met uw rechter muisknop op de foto en kiest voor "opslaan"
  Zie Agenda/uitnodigingen voor de  Afscheidsreceptie op 10 januari 2018


                                                                                          

  Nieuwsbrief juli 2014


                                                                               Dit zijn de bestuursleden
  fo fo fo
  Voorzitter Jilt Sietsma Secretaris Wil Klerk Penningmeester Mieke Bakker
  fo 2
  fo
  Alg. Bestuurslid Sylvia van Tuijll De HV zoekt u! Zie beneden
  Alg. Bestuurslid Wichert Wagner   Beste leden en bewoners,


  ddd
  De vakantietijd is weer aangebroken.                                   
  Of we nu weggaan of thuisblijven, voor iedereen breekt een heerlijk rustmoment aan.
  Sommigen zijn al weggeweest of zitten nog de hele zomer in hun vakantiehuisje op de camping.
  Dat van huis zijn brengt ook gevaren met zich mee. Er is ingebroken in onze wijk en laten wij als buren
  een extra oogje in het zeil houden als wij iets verdachts zien of horen bij woningen waarvan wij weten dat
  de bewoners er niet zijn. Wij bedanken degene die deze inbraak bij de HV gemeld heeft, zodat wij kunnen
  waarschuwen via onze nieuwsbrief.
  U kunt er zelf ook wat aan doen, door uw woning er zo bewoond mogelijk uit te laten zien. Dus niet alles
  potdicht laten zitten. Vraag aan een buur of familielid om de zonwering eens omhoog te halen en de planten in
  uw voortuin water te geven. Zet timers op een schemerlamp, zodat er licht aangaat. Een inbraak is zo gebeurd
  en heeft nare gevolgen.


  De bloembakken in de wijk. d

  Op 10 mei zouden de bloembakken weer zomerklaar gemaakt worden. De verzorgers van de bakken konden
  vooraf doorgeven welke nieuwe planten zij nodig hadden. Ook de benodigde tuinaarde zou besteld worden.
  Alles was ingekocht maar helaas regende het dat het goot op die dag. Met algemene stemmen werd besloten
  om het uit te stellen tot woensdag 14 mei.
  1 die-hard heeft in de stromende regen toch zijn bak gevuld, omdat hij woensdag moest werken. Hulde voor dit doorzettingsvermogen!
  Na woensdag lagen de bakken er weer fleurig bij. Het schema van het water geven van de bakken in de binnentuin
  van de Frisco trad ook weer in werking. Iedere week is er weer een ander aan de beurt.
  Ondanks dat het zo nu en dan regent, de bakken verlangen veel water. 
  Poten is leuk, maar water geven net zo belangrijk. 
  De meeste regen valt op de bladeren, de aarde daaronder blijft kurkdroog. De planten en struiken kunnen nu
  eenmaal niet bij het grondwater komen, zoals tuinplanten. Gaat u op vakantie of bent u ziek, besteedt dan ˇˇk
  uw plantenbak uit aan een buurman ..  De tocht en mechanische Ventilatie.  w


  Enkele weken geleden is er bij Havensteder opnieuw ge´nformeerd waarom de HV geen informatie over de
  voortgang van de inspecties ontvangt. Er is gezegd, dat de heer van Vliet nog 2 woningen moet inspecteren.
  Helaas heeft de HV geen enkele terugkoppeling gekregen van de bewoners waarvan de woningen al wel
  zijn ‘ge´nspecteerd’.
    
  Het functioneren van de HV staat of valt bij openheid vanuit de bewoners zelf!
  Wij weten dus helemaal niet wat er gedaan is tijdens de inspectie en of het waar is van die 2 woningen, dat
  die nog gecontroleerd worden… Het onderwerp ventilatie staat hoog op onze actiepuntenlijst. Nogmaals,
  als wij niets horen, kunnen wij ook niets aankaarten bij Havensteder. Geef uw klachten altijd schriftelijk
  aan Havensteder door en bewaar daarvan een kopie. Daar kunnen wij weer wat mee. -Er is enige verwarring
  over de ventilatiesystemen. Zoals in de vorige nieuwsbrief ook al stond:  De HV wil de ventilatiesystemen
  gereinigd hebben achter de ventielen. Ook de filters in de units moeten vervangen worden. Havensteder zegt
  dat dit 1 maal in de 7 tot 8 jaar moet gebeuren.  In 2015 zou het 7 jaar zijn voor de laagbouw en de eerste
  appartementen.  De HV gaat ervoor om het reinigen en vervangen van filters in 2015 collectief te laten uitvoeren.
  De ventielen reinigen moet iedereen zelf doen.
  Let erop dat u het ventiel in dezelfde stand terugzet zoals u het uit het plafond of muur haalt. Zet desnoods
  een streepje met een potlood, en noteer het nummertje waarop het ventiel stond ingesteld. Ieder vertrek heeft
  zijn eigen afstelling!!!
  Wij zijn nog steeds in afwachting van de Woonbond en Havensteder over een vervolggesprek wat betreft de
  ventilatie, kou en tocht in de woningen van de ‘laagbouw’. Wij moeten toegeven: er zit weinig schot in, maar
  wij houden vol. Met het doorgeven van de inbraak in de wijk kunnen wij weer druk uitoefenen om de verlichting
  van de achterpaden nog hoger op de prioriteitenlijst van de actiepunten te krijgen. Men kijkt nu naar de
  mogelijkheid om energie op te wekken via zonpanelen. Wordt vervolgd.
  De laagbouw krijgt een X bedrag terug uit het glasfonds. Er zat teveel in de pot, en het bedrag wordt naar
  jaren van bewoning uitbetaald. Er is nog geen 70% meerderheid voor de glasverzekering.
  De afrekening van de service kosten kunnen door omstandigheden door Havensteder niet vˇˇr 1 juli verrekend
  worden. De koepel van de HV’s is hiervan op de hoogte en heeft dit aan ons gemeld.
  Voor de aanstelling van de wijkbeheerder is nog geen 70% meerderheid behaald. Er zijn voor zover wij weten
  in onze wijk nog geen brieven verstuurd over deze zaak.
  Helaas is gebleken dat Havensteder ook betrokken is bij het derivaten schandaal. Havensteder heeft de betrokken medewerker op staande voet ontslagen. Volg het nieuws hierover in de kranten of op de website van Havensteder.  Wegwijzer Const. Huygensstraat.    w                    


  De Gemeente Capelle zet geen nummers aan de lantaarnpaal voor de P. C. Hooftstaat 18
  t/m 30. Men gaat er van uit dat als je bij de bordjes van de P.C. Hooftstaat de straat in rijdt, je de nummers
  18 t/m 30 vanzelf tegenkomt. -Wij hebben onze twijfels geuit, maar konden hier verder  niets aan doen.
  Net zomin heeft de HV kunnen voorkomen dat de brievenbus is weggehaald.


                                                                                                                                                                                            

  Laatste nieuwsbrief.     e                                    
  Doordat Havensteder het aangevraagde budget voor 2014 heeft gehalveerd,
  zijn wij genoodzaakt de nieuwsbrief uit eigen reserves te betalen.  De HV is erg afhankelijk geworden van uw ledenbijdrage.
  Daarom is dit helaas de laatste nieuwsbrief voor niet leden.  Nogmaals, voor de leden verandert er niets.  


                         e

  Bent u nog geen lid, iedereen is welkom. Zoveel te meer leden, zoveel te grotere stem. Het lidmaatschap is
  € 10,00 per jaar. Is dit een probleem en wilt u wel lid worden, meld dit bij ons. Wij zoeken dan samen naar
  een oplossing. Hebt u in een opwelling uw lidmaatschap beŰin
  digd en hebt u daar spijt van, u bent uiteraard
  weer van harte welkom als lid. De taken komen nu op de schouders van 5 grotendeels oudere bestuursleden neer.
  Wij hopen dat u met ons mee wilt blijven denken om nu en in de toekomst te vechten voor een goede wijk.
  Meld u aan als lid of bestuurslid.
  Wij horen graag van u!!!!!!!!!!!!!!!
  Wij wensen iedereen  een fijne vakantieperiode toe, ver weg of dichtbij.


                        naar boven                                                                                                                              sitemap