menu

>
    Welkom op de site van
Huurdersvereniging het Slot

          Capelle aan den IJssel
     http://www.hvhetslot.nl/agenda.shtml">Vergaderinge          Voor en door huurders

                                                                                   

 • Wilt u snel het laatste nieuws van onze vereniging of het algemene nieuws
  op huurders gebied horen?  Zie Laatste Nieuws
  .
  Het verslag van onze laatste bijzondere ledenvergadering in verband met het opheffen van onze mooie vereniging leest u hier. (alleen voor leden)
  Zoals u hier boven kunt lezen zal naar verwachting de vereniging ergens in het nieuwe jaar op houden te bestaan. Deze website zal dan ook opgeheven worden.Ook alle documenten en met name  foto's zullen dan verdwijnen. U kunt natuurlijk (als u dat wilt) de foto's van deze website kopieren naar uw eigen bestanden. U klikt met uw rechter muisknop op de foto en kiest voor "opslaan"
  Zie Agenda/uitnodigingen voor de  Afscheidsreceptie op 10 januari 2018


      

  g h

  Nieuwsbrief maart 2015

                          
  Beste Leden,
                                                                 d
  We beginnen aan een nieuw jaar. 
  Voor allen die wij niet gezien hebben op de nieuwjaarsreceptie en dus ook niet de hand hebben gedrukt,
  de allerbeste wensen voor het jaar 2015. 
  Wij weten dat het niet voor iedereen gold om 2015 feestelijk te beginnen. Wij hopen dat u het leven weer
  op kunt pakken en dat u steun om u heen hebt van buren en familie. 
  De winter is gelukkig vrij geruisloos voorbij gegaan, vrijwel zonder  sneeuw en gladde wegen.
  De schaatsliefhebbers onder ons vinden hier natuurlijk niets aan. U moet maar zo denken :
  volgend jaar misschien wl ijs! We moeten altijd wat te wensen houden, anders wordt het zo saai
  in het leven… 
  De vogels beginnen weer te zingen en soms is het al heerlijk toeven buiten, uit de wind in het zonnetje. 
  Als je nu in een tuincentrum loopt wordt je helemaal blij van al het moois wat je er ziet. 
  Kortom, de lente komt er echt aan!
   

  De Ledenjaarvergadering
  Op 11 februari was onze jaarlijkse Leden-  g    Jaarvergadering.

  4 leden hadden zich wegens ziekte afgemeld. Wel aanwezig waren:
  Uit de P.C. Hooftstraat waren er:                4 leden
  Uit de Const. Huygensstraat waren er:        3 leden
  Uit de Van Naeldwijcklaan 1 t/m/ 23:        17 leden
  Uit de Van Naeldwijcklaan 101 t/m 143:     6 leden
  In totaal waren er dus ...............                 30 leden, inclusief bestuur.

  Als gastspreker was er mevrouw Susanne Schuitemaker van de Woonbond.
  Zij hield een toespraak over hoe je met weinig middelen energie kan besparen.
  De meeste aanwezigen hadden alle antwoorden goed. Alle aanwezigen krijgen een
  Energieladder mee. Die kan in de keuken opgehangen worden. Je hebt dan een geheugensteuntje
  bij de hand om Energie te besparen.
  Er werden veel vragen op haar afgevuurd over de huurprijzen en het beleid van de regering.
  Ook wilde men het standpunt van de Woonbond weten over al deze punten.
  Zij wijst de aanwezigen op de website van de Woonbond en de website van Aedes.
  Daar worden alle laatste besluiten van de regering op vermeld.
  Op onze website staat een snelkoppeling naar deze 2 sites. Is het een regenachtige dag,
  dan loont het de moeite eens op deze ( en uiteraard onze) websites te kijken. Ook wij vermelden
  zoveel mogelijk het laatste nieuws. Het verslag van de vergadering staat inmiddels op de website.
   
   
  De ventilatieproblemen.
            t  Zoals wij al verwacht hadden, zijn er van de toezeggingen die gedaan zijn
  in het overleg in november, grotendeels niets terecht gekomen. 
  Met alle huurders zou contact opgenomen worden. 
  Havensteder zou met de kitspuit en tochtstrips door de woningen gaan, etc….. Wij hebben van geen
  enkel lid vernomen, dat dit ook daadwerkelijk is gebeurd.  De doorzonwoningen blijven dus
  doorwaaiwoningen.
  In april hebben wij weer een overleg en zullen Havensteder hier uiteraard mee confronteren.
  Zo hebben wij, als bestuur, ng een doel om ons in vast te bijten.  
  Wat inmiddels wel is gebeurd, het is niet te geloven, in de laagbouw zijn de ventilatiekanalen
  schoongemaakt en opnieuw ingeregeld.
  Helaas, de appartementen zijn nu echter weer vergeten. Daar moeten weer nieuwe afspraken voor
  worden ingepland. 
  Ook een mededeling voor hen, die in de appartementen problemen hadden met de toiletten, wanhoop niet!
  Eens gaat er wat gebeuren………….. Men is, na 3 maanden, nog steeds bezig met de offerte.
  De wegen van Havensteder zijn ondoorgrondelijk. 
   
   
  De achterpad verlichting.
          h Eureka, het is gelukt!!!!!!!   
  Eindelijk is het dan toch gebeurd. 
  Er is verlichting aangebracht in de brandgangen van de laagbouw. 
  Soms heeft men de lamp verstopt achter de regenpijp, of is het achterpad veranderd in een landingsbaan,
  omdat er te veel verlichting is geplaatst. Het bestuur had samen met de heer de Bruin, van de 3 Ergernissen,
  de schuren uitgezocht, waar het best de verlichting geplaatst kon worden. Het is, naar wat wij hier en daar
  horen, weer anders gegaan. Wij hopen toch, dat iedereen tevreden is. Zo niet, in de brief van de firma Lomans,
  die u heeft ontvangen staat het contact telefoonnummer. Los het met die firma op. Mocht het helemaal niet
  lukken, dan moet u Havensteder bellen. Loopt u daar ook vast, dan kunt u met 
  ons  contact opnemen.


  Verzoek van de penningmeester
  dNog niet iedereen heeft de contributie van 2015 betaald.
  Als dit voor u een probleem is, laat het ons weten.  Zo niet en mocht u het gewoon vergeten zijn,
  wilt u het bedrag van € 10,00 dan zo spoedig mogelijk overmaken? Het rekeningnummer staat op
  de voorzijde van de nieuwsbrief.
   
   
  De Huren
  tg
  Op moment van schrijven is er nog niets definitief bekend, met hoeveel procent de huren in juli gaan stijgen. 
  Iedere dag staat er wel iets over in de krant. Minister Blok is er hard mee bezig en het lijkt erop dat
  de protestactie van de Woonbond succes heeft gehad. 
  Volgende bedragen waren al bekend gemaakt:

  huishoudinkomen 2013
  < euro  34.229
  euro 34.229- 43.786
  > euro 43.786
  inflatie 2014
  1,0%
  1,0%
  1,0%
  maximale basishuurverhoging:
  1,5%
  1,5%
  1,5%
  maximale inkomensafhankelijke huurverhoging
  0.0%
  0.5%
  2,5%
  Totale maximale huurverhoging
  2,5%
  3,0%
  5,0%

  De 2e kamer wil soms zelfs overgaan wooncorporaties aan te spreken, om in schrijnende gevallen
  de huren te verlagen. Of Havensteder dit beleid gaat volgen, weten wij niet. 
  Eind april is er het overleg met Havensteder, waarin de nieuwe huurverhoging officieel aan de HV
  bekend wordt gemaakt. Ook de afrekening van de servicekosten van de appartementen wordt dan
  voorberekend en uitgelegd. 
  Zodra wij dit weten zal het op de website worden geplaatst. In de nieuwsbrief van juli staat het uiteraard ook. 
  Houd de website dus in de gaten en ook de sites die genoemd zijn in het stukje van de ledenjaarvergadering. 
  Zoals u op het plaatje ziet, het moeten sterke benen zijn, die de huurverhogingen kunnen dragen.
   

  De wijkopzichter.
  g

  Wilt u ons laten weten of u de wijkopzichter wel eens in de wijk tegenkomt? 
  In de appartementen zie je vaak niet wat er in de wijk gebeurt. Wil Hubregtse zagen wij nogal eens rijden
  of lopen of hij kwam een praatje maken. Willem Jungerius zien wij eigenlijk nooit.
  Wij hebben dit al vaker aan u gevraagd, wilt u ons op de hoogte houden als u iets ter ore komt,
  of als er iets gebeurt in de wijk? Ook willen wij graag weten of u Willem wl eens ziet? 


  De bloembakken in de wijk
  g
  In mei willen wij met veel vrijwilligers de bloembakken weer gaan verzorgen. Hebt u planten of potgrond
  nodig,laat het ons dan weten. Op de achterkant van de nieuwsbrief zit de aanmeldstrook. Die kunt u in
  de brievenbus van de Van Naeldwijcklaan 5 doen. Voor de "email leden":
  Als u wilt helpen graag! Laat het ons even weten via het contactformulier.
  Het Bestuur is naar de aftrap en voorlichting geweest van
   “Maak Capelle”. De link naar deze site staat op onze webite. Wij vragen u om ook eens op deze site te kijken.
  De activiteiten zijn helemaal gebaseerd op crowdfunding.
  Wilt u iets organiseren in de wijk, dan kunt u zelf een account aanmaken en aan de slag gaan.
  Het is te kort dag om een feest te maken rondom poten van de  planten.
  Frisdrank en koffie is er altijd.

                    naar boven                                                 sitemap