menu

>
    Welkom op de site van
Huurdersvereniging het Slot

          Capelle aan den IJssel
     http://www.hvhetslot.nl/agenda.shtml">Vergaderinge          Voor en door huurders

                                                                                   

 • Wilt u snel het laatste nieuws van onze vereniging of het algemene nieuws
  op huurders gebied horen?  Zie Laatste Nieuws
  .
  Het verslag van onze laatste bijzondere ledenvergadering in verband met het opheffen van onze mooie vereniging leest u hier. (alleen voor leden)
  Zoals u hier boven kunt lezen zal naar verwachting de vereniging ergens in het nieuwe jaar op houden te bestaan. Deze website zal dan ook opgeheven worden.Ook alle documenten en met name  foto's zullen dan verdwijnen. U kunt natuurlijk (als u dat wilt) de foto's van deze website kopieren naar uw eigen bestanden. U klikt met uw rechter muisknop op de foto en kiest voor "opslaan"
  Zie Agenda/uitnodigingen voor de  Afscheidsreceptie op 10 januari 2018


                                                                                          

  Nieuwsbrief oktober 2013 


                                                                               Dit zijn de bestuursleden
  fo fo fo
  Voorzitter
  Jilt Sietsma
  Secretaris
  Wil Klerk
  Penningmeester
  Mieke Bakker
  fo fo fo
  Alg. Bestuurslid
  Sylvia van Tuijll
  Alg. Bestuurslid
  Wichert Wagner
  Alg. Bestuurslid
  Han Sparnaaij                               
  Beste leden en bewoners,


  oo      
  Ondanks  het slechte en koude voorjaar hebben wij een heerlijke oo
  warme zomer gehad.
  Helaas is die mooie zomer weer voorbij, de verwarmingen zijn weer aan, de bomen veranderen
  van kleur en laten hun blad vallen.
  De herfststormen zullen ons land ook zeker niet overslaan.
  Ondanks dat, brengt het wisselen van de seizoenen zijn eigen schoonheid mee.
  In de lente het jonge frisse groen, de zomer met de uitbundige bloei van de bloemen, de herfst
  met zijn veelkleurige bladeren, en in de winter de stilte
  in de natuur.
  In die stilte maakt de natuur zich stiekem weer op voor een nieuwe lente.
  Het is heerlijk de kleine knoppen weer aan de takken te zien.
  Ja, soms kan een mens vrolijk worden van kleine dingen.


  Een Verzoek
                  
  oo  De bewoners van Casa Blanca, die nog gebruik kunnen maken van een fiets,
                      worden vriendelijk verzocht deze via de daarvoor bestemde ingang in en uit de
  bergingen te halen.

  Via de hoofdingang is er sneller kans op beschadiging van deuren of muren.
  Ook de branddeuren zoveel mogelijk dicht laten. Die zitten er niet voor niets!
  ooOok de bewoners van de Frisco worden er  opnieuw aan herinnerd, dat de hulpverleners
  makkelijk toegang moeten hebben tot uw woning. Gebruik zoveel mogelijk inklapbare stoelen,
  die u gewoon weer binnen zet als u er niet zit.
  Het is voor uw eigen veiligheid.
  Voor de schoonmakers is het ook niet fijn, als er zo veel spullen op de galerijen staan.               

  Het enquête formulier                                                           
                                                  o  Bij deze nieuwsbrief zit ook een formulier met enkele vragen.
  Wij willen onze achterban meer bij het werk van onze vereniging betrekken,
  vandaar het enquête formulier.
  Havensteder is gestopt met de uitgifte van de cheques van de wijkkrachtbijdrage.

  Daarom willen wij de contributie van € 10,00 per jaar handhaven om bijvoorbeeld de
  plantenbakken te kunnen blijven vullen.
  Graag zouden wij vanuit onze achterban meer
  ideeën willen krijgen over wat
  men wil en kan doen voor onze eigen buurt.
  Misschien borrelen er bij het lezen van dit stukje, of bij het doornemen van de enquête
  heel veel gedachten bij u op in de trant van: ja, dat lijkt
  me een leuk idee.
  Wij moeten in deze tijd steeds meer zelf gaan doen. Daarom rekenen wij op uw hulp en
  hopen dat u massaal ideeën gaat invullen en
  mee wilt denken hoe wij iets kunnen financieren.
  (Crowdfunding-sourcing)

  De Enquête en het aanmeldingsformulier bij de Uitnodiging kunt u ook digitaal invullen via de website.
  Wilt u het nu invullen?  klik hier!           
   

      


  De Energiebus
                           0      Zoals sommige bewoners misschien  al op de website hebben gelezen,
                                            is er
   een gesprek geweest tussen Havensteder enerzijds en de Woonbond met
  4 andere huurders verenigingen en
  bewonerscommissies anderzijds.
  Er zijn veel klachten uitgesproken over de wijze waarop de bewoners letterlijk en figuurlijk
  in de kou zijn blijven staan na het bezoek van de
  Energiebus.

  Het was een verademing om te merken dat alle 4 de verenigingen met dezelfde klachten zaten.
  Ook voor Havensteder was het een eye-opener , omdat de 4 verenigingen alle delen van het
  woningbezit van Havensteder omvatte, namelijk Ommoord, Oude
  Noorden, Spinozatoren
  (is Rotterdam Zuid) en wij uit Capelle.

  Ook de Rondelen zouden meedoen, helaas zijn die door omstandigheden afgehaakt.
  Wij konden aantonen dat er 33 keer contact is geweest met Havensteder over het niet
  beantwoorden van vragen over de Energiebus.
  De andere HV’s hadden hetzelfde euvel, dat je
  vragen niet of nauwelijks
  beantwoord worden.

  De grootste irritatie bij iedereen was, dat je bij een overleg vaak van het bekende kastje naar
  de bekende muur gestuurd werd. Niet alleen wij, maar ook
  onze bewoners kampen met hetzelfde
  probleem.


  Het telefonisch contact met de medewerkers en het digitale klachtenformulier is uitgebreid ter
  sprake geweest.
  Daar loopt het niet bepaald op rolletjes.

  Havensteder was een beetje confuus van zoveel kritiek en trok  het boetekleed aan. Men gaat er
  aan werken!


  Wij hebben nog steeds onze twijfels, maar hopen toch dat dit gesprek vruchten afwerpt.
  De Woonbond blijft zijdelings de zaak volgen. Zeker nu er zoveel over energiezuinigheid en
  energiebesparing wordt
  gesproken.
  De Woonbond vindt dat het één met het ander verenigbaar moet blijven. Dat is nu niet zo, omdat
  de bezochte woningen aangetoond veel energie gebruiken.

  Ook het leefklimaat is een heet hangijzer en daarom hebben wij ook de ventilatiesystemen in dit
  gesprek aangekaart.


  Op 20 september is er een voorlopig antwoord van Havensteder gekomen op het overleg van
  9 september 2013.

  De letterlijke tekst van de samenvatting en de reactie van Havensteder is staat schuin gedrukt hieronder.

  Het Slot

  Ervaringen woonbond en bewoners: er zijn koude klachten, vocht en schimmelvorming.
  In 2008 zijn de kozijnen vervangen, er is echter sprake van
  kiervorming en tocht.
  De ventilatie afvoer kan beter. Daarnaast spelen er
  besparingswensen, er zijn nog
  diverse vr ketels.


  (Re)actie Havensteder

  Havensteder heeft in januari 2013 gereageerd op de resultaten van de energiebus gekoppeld
  aan de genoemde klachten. In 2008 hebben we met 
  de renovatie geen spouwmuurisolatie
  kunnen aanbrengen. Daarmee hadden we veel
  van de klachten kunnen verhelpen.
  De ketels zijn van 2000 en worden na circa
  18 jaar vervangen. Naast de ketels zijn er verder
  geen plannen om in de
  nabije toekomst in de woningen te investeren voor energiebesparing.
  De
  verwachting is dat we in de komende 5 jaar niet meer duidelijkheid kunnen geven of en
  wanneer we eventueel wel gaan investeren. We handhaven het
  huidige kwaliteitsniveau.
  Bewoners die klachten hebben t.a.v. kiervorming in
  hun kozijnen en/of  niet goed werkende
  mechanische ventilatie kunnen dit
  melden bij Havensteder en daar voeren we het benodigde
  onderhoud uit.  In november 2013 gaat de heer Jean Paul van Vliet opnieuw de huizen langs om de tocht bij de
  vensterbanken te controleren.

  In december 2013 gaat de heer Hilkhuyzen zich bezighouden met de ventilatiesystemen.
  Hoe alles gaat verlopen weten wij nu ook nog niet, of alle huizen nagelopen worden of er
  bijvoorbeeld alleen steekproeven gedaan zullen worden.

  Wij verzoeken u dringend aan ons door te geven wanneer er  iemand bij u langs geweest is en
  wat er gedaan is.

  Wij bundelen dan uw bevindingen en kunnen dit dan meenemen in een volgend overleg.
  Dit staat gepland voor over een half jaar.( Helaas)
      

  Klachten                  
                                           ee           In het gesprek met Havensteder hadden wij
  Gelukkig heel veel klachten op papier staan.  Wij hadden de bewijzen bij ons van alles wat
  er inmiddels gepasseerd was.

  Daarom verzoeken wij u met klem, dien uw klachten ook altijd schriftelijk in, en bewaar deze
  als bewijs.

  U kunt deze schriftelijke klachten, na 3 keer , altijd met ons overleggen, zodat wij kunnen
  proberen de zaak voor u in beweging te zetten.

  Nu hoor je soms klachten, maar de bewijzen komen niet. Helaas kunnen wij dan ook niets
  voor u doen.

  Wij vinden het jammer dat men daarna van het standpunt uitgaat, dat de HV toch niets voor
  je doet en je geen lid hoeft te zijn of te worden. Na
  bovenstaande verslag van het overleg met
  Havensteder gelezen te hebben hoop
  ik dat u er van doordrongen bent dat lidmaatschap van
  een HV heel belangrijk
  is.
  Met de leden mee liften en zelf geen lid willen worden, is voor ons als bestuur en de overige leden
  erg onbevredigend.

  Het lid worden en vooral het meedenken en doen is voor ons dus belangrijk.
  Als je niets doet, weet je zeker dat er niets gebeurt. Niet iedereen heeft geld of gouden handen om zelf
  zijn huis te isoleren.

  Zich gesteund weten door een paar actieve bewoners die de gezelligheid in de wijk een boost geven geeft
  rust.
  Dit hoeft echt niet zoveel tijd te vergen. Het is niet iedere dag feest.
  Het bestuur kan zich zo beter op zijn bestuurlijke taken concentreren.
  Wij zoeken wel dringend nieuwe bestuursleden, misschien iemand die nieuw is in de wijk?
  Ons oudste bestuurslid, de heer Wagner, is onlangs 80 jaar geworden. Hij vindt het bestuurslidmaatschap
  nog steeds leuk.

  Kom, er is toch wel een jonger iemand die tijd vrij wil maken voor een goede buurt en ons bestuur wil
  komen versterken?

  Er zijn bestuursleden die werk en bestuurslidmaatschap kunnen combineren, dan moet dit voor meer
  mensen mogelijk zijn.

  Als iemand van 80 het nog steeds leuk vindt, waar blijven de veertigers en de jongeren?
  Nederlands spreken en lezen is voldoende, hart voor de buurt hebben is het belangrijkst!
  Ook de beheerder van de website steekt belangeloos zijn tijd in onze / uw HV.
  U bent toch zeker ook trots op onze mooie website?
  De tijd wordt steeds individueler, het is ieder voor zich. Daar wordt je niet wijzer van. Nogmaals, laten wij
  er voor elkaar zijn,
  zeker nu wij om ons oren geslagen worden met veel bezuinigingen.
  De regering splitst ons van alles in de maag.
  Laten wij met z’n allen Havensteder in beweging proberen te krijgen om weer te gaan kiezen voor zijn huurders.
  Hebt u vragen, meld het ons. Het kan via het postadres, de mail of de website.
  Als de contributie voor u een probleem is zullen wij altijd een oplossing zoeken. Laat het ons dan weten.

  Tot ziens op onze Nazomermiddag op 19 oktober!!

                     
  naar boven                                               
   sitemap