menu

>
    Welkom op de site van
Huurdersvereniging het Slot

          Capelle aan den IJssel
     http://www.hvhetslot.nl/agenda.shtml">Vergaderinge          Voor en door huurders

                                                                                   

 • Wilt u snel het laatste nieuws van onze vereniging of het algemene nieuws
  op huurders gebied horen?  Zie Laatste Nieuws
  .
  Het verslag van onze laatste bijzondere ledenvergadering in verband met het opheffen van onze mooie vereniging leest u hier. (alleen voor leden)
  Zoals u hier boven kunt lezen zal naar verwachting de vereniging ergens in het nieuwe jaar op houden te bestaan. Deze website zal dan ook opgeheven worden.Ook alle documenten en met name  foto's zullen dan verdwijnen. U kunt natuurlijk (als u dat wilt) de foto's van deze website kopieren naar uw eigen bestanden. U klikt met uw rechter muisknop op de foto en kiest voor "opslaan"
  Zie Agenda/uitnodigingen voor de  Afscheidsreceptie op 10 januari 2018


      

  Nieuwsbrief oktober 2014 


                                                                               Dit zijn de bestuursleden
  fo fo fo
  Voorzitter
  Jilt Sietsma
  Secretaris
  Wil Klerk
  Penningmeester
  Mieke Bakker
  fo fo
  ? ? ?
  Wij zoeken een
  nieuw bestuurslid.
  Heeft u interesse?
  Weet u iemand?
  Vul aub dit
  formulier in.
  Alg. Bestuurslid
  Sylvia van Tuijll
  Alg. Bestuurslid
  Wichert Wagner

  Beste leden, bewoners en belangstellenden,
                                            
  ytHelaas is de zomer weer voorbij. Wat gaat de tijd snel.
  Voor we het weten moeten wij onze schoen weer gaan weer gaan zetten en de  Kerstspullen tevoorschijn
  halen.  Het was een mooie zomer, al liet augustus het een beetje afweten. 
  De seizoenswisselingen blijven een fenomeen en ieder jaargetijde heeft zijn mooie en fijne momenten.
  De natuur bereidt zich voor, om in ruststand de winter door te komen.  De zwaluwen waren in augustus
  al vertrokken. Je ziet ook al weer spreeuwenwolken en ganzen in V vorm aan hun tocht naar betere
  gebieden beginnen.  Ieder seizoen sta ik weer vol verwondering stil bij alles wat om ons heen in de
  natuur gebeurt. Elk seizoen heeft zo zijn eigen bekoring, al zullen de bewoners  die van oorsprong uit
  warme landen komen, hier anders over denken!                              
   

                                            
                                                                                            Post 
  f Het bestuur van onze vereniging heeft een anonieme brief ontvangen uit de laagbouw.
  Daar willen wij  2 dingen over kwijt:

  1e: Wij zijn niet verantwoordelijk voor alle bloembakken in de wijk. De bloembakken zijn aangevraagd
  door de bewoners. Zij zijn aangeschaft in overleg met die bewoners en het WOP. De bewoners hebben
  toegezegd deze bakken te onderhouden. Als een bloembak er niet mooi bij staat weerhoudt niemand u
  om de betreffende bloembak zélf onder handen te nemen. Misschien was degene die de bloembak zou
  doen niet in orde of ziek?
  2e: Staat er iemand wel eens stil bij het feit wie de bloembakken aan de brugleuningen water geeft?
  Dat zijn de 55+ ers uit de Frisco, die zogenaamd niets doen en alleen erg hebben in hun eigen tuin. 

  Hulde voor alle bewoners in de wijk , en in de appartementen, die wél hun handen uit de mouwen steken
  en helpen waar zij kunnen om de wijk een goede uitstraling te geven. 

  Wij nodigen deze briefschrijver ( ster ) uit zich bekend te maken, zodat wij met hem of haar van gedachten
  kunnen wisselen hoe het beter kan in de wijk.

   
   
                                                De tocht en mechanische Ventilatie               
  gf Het lijkt een soap zonder einde.  Er is vanuit Havensteder nog steeds geen officiële
  terugkoppeling geweest over wat men gevonden heeft bij inspectie van de woningen.  Inmiddels heeft het bestuur
  opnieuw contact gezocht en gehad met de Woonbond. Er is een vervanger aangenomen om de zieke persoon te
  vervangen, die ons bijstond in de zaak omtrent de nasleep van de Energiebus.  We gaan niet eerder met Havensteder
  om de tafel, dan dat we met de bouwkundig directeur kunnen spreken. De Woonbond helpt ons dit te bereiken. 
  Er moét gewoon een oplossing komen om de tocht en vochtproblemen in de laagbouw aan te gaan pakken.
  Het is toch te gek voor woorden, dat zowel de Energiebus alsook de woninginspecteur toegeeft dat er
  tochtklachten zijn en men een oplossing zo lang mogelijk voor zich uitschuift. Zodra er meer nieuws is kunt u
  dit lezen op de website of in de laatste nieuwsbrief. Het bestuur betreurt het, dat niemand van de geïnspecteerde
  woningen met ons contact heeft opgenomen, om hun bevindingen met ons te delen. 
  Nogmaals: Een huurdersvereniging kan alleen goed functioneren als het bestuur en hun leden open naar elkaar
  zijn en zaken melden of meedelen waar zij in de wijk tegen aanlopen.                                                                    Een belangrijke Tip                                                                                                         
  fd Dit stukje komt uit het blad: Geld&Recht. Dit stukje staat ook al op de website
  onder ons laatste nieuws. Heeft u een computer, dan loont het zeker de moeite eens op de site van dit blad te kijken. 
  Voor hen die geen computer hebben: Voorbeeld….. 
  Huurverlaging door herziening? Mijn man en ik verdienden in 2013 zoveel dat we de hoogste huurverhoging
  van 6,5 procent moesten betalen. Nu hij met pensioen is verdienen we samen een stuk minder.
  Kunnen we herziening van de huurverhoging uit 2013 krijgen? Ja, dat kan. Wanneer uw gezamenlijke bruto
  inkomen in 2013 hoger was dan € 43.602, dan hebt u een huurverhoging gehad van maximaal 6,5 procent. 
  Is uw inkomen gedaald bijvoorbeeld naar € 35.000, dan zou de huurverhoging maar 4,5 procent zijn geweest
  en met een gezamenlijk inkomen van bruto minder dan € 34.085 per jaar, 4 procent. Om een herberekening
  van de huur door een lager inkomen te krijgen moet u een verzoek daartoe indienen bij uw verhuurder.
  Dat kan tot maximaal twee jaar terug. Wordt uw huurverhoging aangepast dan heeft dat ook gevolgen voor
  de huur(verhoging) van 2014. U krijgt wel een lagere huur, maar de in 2013/2014 teveel betaalde huur krijgt u niet
  terug. Het is dus zaak om wanneer u verwacht dat uw inkomen daalt dit zo snel mogelijk met uw verhuurder op
  te nemen.  Een ander belangrijk ijkpunt is het aantal bewoners dat meetelt bij het bepalen van het gezamenlijke
  inkomen. Hebt u bijvoorbeeld een inwonende zoon of dochter van 23 jaar of ouder, zorg dan dat als deze wil
  verhuizen, dat dit voor 1 juli gebeurt. Zo niet, dan telt het inkomen van uw kind mee voor de huurverhoging van
  het komende jaar.  


                                                                       De 3 Ergernissen                
  hg hghgZoals u wellicht nog weet, is het voorstel gehonoreerd, om verlichting aan te brengen in de brandgangen van de
  laagbouw.
  Het heeft nogal wat voeten in de aarde om de beste manier te bedenken, hoe dit gedaan moet worden.
  Vandaar dat het wat lang duurt. Wij hopen wel vóór de winter. Het is niet vergeten.
  dd Het voorstel, dat door een bewoner van het appartementencomplex Frisco was ingediend, gaat uitgevoerd worden.
  Eind september begint men met het verven van de lelijke betonranden van het gebouw.                                                                              
  Aanvulling
               dd Verkoop van woningen in laagbouw.
  Wij werden door een bewoonster attent gemaakt op het feit, dat de woningen in de P.C. Hooftstraat en de
  Const. Huygensstraat aan de bewoners  te koop zijn aangeboden. 
  Later hebben nog twee leden ons op dit feit gewezen.  Wij willen u melden, dat de huurdersvereniging  hierover
  niet is ingelicht. Zachtjes gezegd voelen wij ons straal genegeerd. 
  Het spijt ons dat Havensteder op deze manier te werk is gegaan. Deze handelswijze komt niemand ten goede.
  Er is opnieuw contact met de Woonbond opgenomen  over de veranderde situatie. Ook die stonden perplex over
  de gang van zaken.  Zij gaan het een en ander uitzoeken, over het nu verder moet in jullie woningen. 
  Besluit u te kopen, dan weet u inmiddels wat u koopt. U weet dat de isolatie en de ventilatie veel te wensen
  overlaat.   Velen zullen niet in staat zijn om te kopen. Voor hen blijft de HV zich inzetten om  de isolatie- en
  ventilatieproblemen aan te blijven vechten bij Havensteder. 
  Er is een brief naar Havensteder verstuurd over de schimmige gang van zaken. Deze brief is te lezen op de website.
  Het motto van Havensteder: wij zijn een transparante corporatie en hebben het beste voor met onze huurders,
  dat geloven wij niet meer.  Blijf de website volgen. Bezit u geen computer, informeer dan bij de buren of er nieuws is. 
  In de volgende nieuwsbrief kunnen wij u hopelijk meer duidelijkheid verschaffen.  

   

                                                                      De bloembakken   
                         
  dd De HV wil samen met u de bloembakken  winterklaar maken. De datum is: zaterdag 1 november. 
  Wij zullen een formulier in de bus doen bij hen, die zich opgegeven hadden om de bloembak te onderhouden. 
  Wilt u belangeloos helpen om alles winterklaar te maken, meldt het via de website of middels een briefje naar
  ons postadres: Van Naeldwijcklaan 5.  Heeft u wensen, laat het ons weten voor woensdag 22 oktober.
  Als er verder nog dingen zijn die u ergeren, u kunt altijd de wijkbeheerder, Wil Hubregtse aanschieten.
  Ook telefonisch is hij bereikbaar via het telefoonnummer van Havensteder.
                                                              Welkom nieuwe bewoners!

  cc Een welkom voor de nieuwe bewoners in onze wijk. Wij zijn dringend
  op zoek naar nieuwe leden, maar vooral bestuursleden. Meldt u aan. Nieuwe bezems vegen over het algemeen schoon. 
  Die bezems hebben wij nodig!!!!!!!!!!!  Kijk eens op onze website voor meer informatie.                      
  naar boven                                               
   sitemap