menu

>
    Welkom op de site van
Huurdersvereniging het Slot

          Capelle aan den IJssel
     http://www.hvhetslot.nl/agenda.shtml">Vergaderinge          Voor en door huurders

                                                                                   

 • Wilt u snel het laatste nieuws van onze vereniging of het algemene nieuws
  op huurders gebied horen?  Zie Laatste Nieuws
  .
  Het verslag van onze laatste bijzondere ledenvergadering in verband met het opheffen van onze mooie vereniging leest u hier. (alleen voor leden)
  Zoals u hier boven kunt lezen zal naar verwachting de vereniging ergens in het nieuwe jaar op houden te bestaan. Deze website zal dan ook opgeheven worden.Ook alle documenten en met name  foto's zullen dan verdwijnen. U kunt natuurlijk (als u dat wilt) de foto's van deze website kopieren naar uw eigen bestanden. U klikt met uw rechter muisknop op de foto en kiest voor "opslaan"
  Zie Agenda/uitnodigingen voor de  Afscheidsreceptie op 10 januari 2018


         

    

  HET SLOTNIEUWS september 2011


  Huurdersvereniging Het Slot


  POSTADRES: VAN NAELDWIJCKLAAN 5
  2902 BE CAPELLE AAN DEN IJSSEL
  Bankrekeningnummer:102267618
  KvK nummer: 50094777
  Email: hvhetslot@hotmail.com
  Bankrekening no. 102267618
  tel. no. voorzitter Jilt Sietsma 010-4501052


  Hier is de eerste nieuwsbrief nieuwe stijl.


  De laatste nieuwsbrief hadden wij eigenlijk ook al in boekvorm uit willen brengen, dat is toen niet gelukt.
  Nu gelukkig wel ( met hulp ).

  Wij hopen dat het zo makkelijker voor u leest! pl

  Als eerste willen wij terugkomen op de nieuwsbrief van juli.
  Wij hopen vanaf heden regelmatiger een nieuwsbrief rond te laten gaan. De tijd tussen de nieuwsbrieven is korter en dat voorkomt dat er vergeten wordt om u op de hoogte te houden van punten die eerder zijn besproken of die door u zijn aangedragen als klacht.
  Wij hebben geprobeerd uw onvrede weg te nemen door de tweede nieuwsbrief rond te sturen.
  Eigenlijk hadden wij daarna wel iets van u
  willen horen hoe u de correctie hebt ontvangen.

  Wij moeten helaas vermelden dat Nathalie Lauw haar functie als bestuurslid heeft neergelegd.
  Wij bedanken haar voor haar inzet en de tijd die zij in de huurdersvereniging heeft geïnvesteerd.  Nieuw Bestuurslid


  De heer Han Sparnaaij, Constantijn Huygensstraat 25, was in mei als gast in een bestuursvergadering aanwezig, om een gesprek met toen nog Com.wonen toe te lichten.
  Op onze vraag of hij tot het bestuur toe wilde treden heeft hij toen aangegeven wel algemeen bestuurslid te willen worden, mits het met zijn beroep verenigbaar was.
  Dat gaat gelukkig tot nu toe goed en wij als bestuur zijn heel blij dat hij als bestuurslid voorlopig is toegetreden.

  In de eerstvolgende algemene ledenvergadering zullen de leden hun stem uit kunnen brengen over zijn aantreding. Gelukkig blijft er, nu Nathalie is afgetreden, toch continuïteit in de vertegenwoordiging vanuit de “laagbouw”.
  Het bestuur zou graag nog iemand uit de P.C.Hooftstraat / Constantijn Huygensstraat verwelkomen als bestuurslid.

  Wijkbeheerder pl


  Beste leden en bewoners van Huurdersvereniging “Het Slot”.
  Graag wil ik mij aan u voorstellen door een stukje te schrijven in de nieuwsbrief.
  Mijn naam is Paul Lok en ik ben wijkbeheerder in uw wijk.
  Een foto heb ik bijgevoegd, zodat u weet hoe ik eruit zie als u mij in de wijk tegenkomt.


  Eerst zal ik wat over mijn vroegere werkzaamheden vertellen.
  Na jaren een eigen zaak gehad te hebben, had ik dat eigenlijk wel gezien. De zaak heb ik goed kunnen verkopen.
  Daarna heb ik enkele heerlijke jaren in een paar warme landen doorgebracht, onder meer Spanje, Brazilië en Colombia.
  Toch kroop het bloed waar het niet gaan kon en ben ik weer teruggekeerd naar de Hollandse luchten.
  Ik ben niet iemand om hele dagen binnen te zitten. Daarom zocht ik een baan met een beetje vrijheid.
  Deze baan als wijkbeheerder is iets wat helemaal bij mij past.
  Soms binnen werken maar ook veel op pad zijn in de buitenlucht.

  Een taakomschrijving van mijn werk is moeilijk te geven. Het omvat onder meer het signaleren van onderhouds en /of technische gebreken en verwaarloosd groengebied.
  Ook op verwaarloosde tuinen mag ik bewoners aanspreken alsook het onderling contact tussen buren heeft mijn aandacht.
  Buurtbemiddeling kan eventueel ook door mij worden ingeschakeld.

  Soms vervang ik lampen op galerijen en in portieken, maar ik controleer ook schoonmaak werkzaamheden en voer periodiek overleg met de schoonmaakbedrijven, zodat alles goed loopt.
  De inspectieronde bij lege woningen valt ook onder mijn werkzaamheden.
  De volgende gebieden heb ik onder mijn beheer:
  ’s Gravenland- Fascinatio- Capelle West- Capelle ( Rozenburcht)- en de “Oude Plaats”, wat in totaal ongeveer duizend woningen zijn.
  U ziet wel dat mijn taak niet in één zin is te beschrijven.

  Schroom niet om contact met mij op te nemen als u iets signaleert wat u niet bevalt.
  U kan mij bereiken via het algemene telefoonnummer : 010-8902525 of via de mail.
  Email: paul.lok@havensteder.nl.


  Enquête isolatie


  Er is een enquêteformulier gemaakt over de isolatie van de huizen aan de P.C. Hooftstraat/ Const. Huygensstraat.
  Het stookseizoen komt er weer aan. Zoals het nu is kan het niet blijven.
  Daarom hopen wij dat u massaal dit formulier gaat invullen en inleveren.
  Het Dagelijks Bestuur kan er dan in het regulier overleg met Havensteder over blijven onderhandelen.
  U weet dat het punt van slechte isolatie ook is doorgegeven aan de Huurdersraad Capelle.
  Vergaderingen over onder meer uw woningen vinden in het najaar plaats.
  Er zal toch een label voor uw woning bepaald moeten gaan worden. Zonder isolatie in de woning lijkt ons dat moeilijk.
  Degenen die het boekje over het onderhoud hadden besteld hebben dit inmiddels ontvangen.
  Bent u wat wijzer geworden door het lezen van het boekje?

  Wij zouden dit graag horen om in de toekomst zoiets nog een keer voor u aan te vragen.  Wijkfeest pl


  Het wijkfeest is achter de rug. De cheques zijn massaal ingeleverd. Er is tot nu toe € 2650 aan Capelse centen opgehaald.
  Het was een heel gepuzzel het feest in elkaar te draaien.

  De Capelse centen mochten namelijk niet gebruikt worden voor etenswaren. Hiervoor hebben wij geld bij de WOP aangevraagd ( en gekregen).Er moest ook geld uit eigen kas bijgelegd worden.
  Het was jammer dat het weer in de middag roet in het eten heeft gegooid.
  Het begon droog, maar ’s morgens vroeg is er uit voorzorg nog snel een extra tent bijbesteld.

  Dat bleek geen overbodige luxe. Wat is het allemaal nat geworden!!!!
  Het deerde eigenlijk niemand. In totaal zijn er 105 volwassenen en 25 kinderen geweest. Dit aantal was hoger dan de aanmeldingen vooraf.
  De aanwezigen waren huurders, kopers uit de laagbouwhuizen en gasten.
  Wij hopen dat degenen die aanwezig waren het naar hun zin gehad hebben. Er zijn veel positieve reacties geweest.

  Voor de kinderen was het springkussen veranderd in een zwembad en de schmink droop van hun gezichten. Zij vonden de regen niet erg en bleven doorgaan met springen.
  De organisatoren en de vrijwilligers hadden een voldaan gevoel na afloop, hoewel op een volgend feest er zeker ook dingen anders moeten gaan. Zo was onduidelijkheid over het feit dat er eten aanwezig was. Wij hebben aan het einde van het feest gelukkig veel eten uit kunnen delen.
  Ook weten wij nu dat suikerspinnen zeer in trek zijn en wij dus meer suiker moeten bestellen.
  Nogmaals willen wij alle vrijwilligers en vrijwilligsters, die deze dag keihard gewerkt hebben, hartelijk bedanken voor hun inzet.
  pl

  Cheques

  Na 3 oktober worden er weer cheques uitgedeeld.
  In principe komt er weer iemand van de huurdersvereniging aan de deur om de cheque op te halen.
  Mochten wij u niet thuis treffen, wilt u dan de cheque weer op de Van Naeldwijcklaan 5 in de brievenbus doen?
  Alvast bedankt!!!

  Inmiddels is door het bureau wat de cheques uitgeeft en waar je toestemming van moet krijgen om een
  activiteit te houden alles op de website geplaatst.

  Degenen onder u die een computer hebben kunnen het verslag nalezen en enkele foto’s van het feest bekijken.
  U gaat naar www.wijkkrachtbijdrage.nl.
  Dan gaat u naar aangemelde activiteiten en in het linker rijtje ziet u het kopje: afgeronde activiteiten.
  U kan zo ook bekijken wat er in de andere wijken met de cheques gedaan is. Onze activiteit staat vermeld op pagina 5.
  Als u verslag aanklikt kunt u de hele activiteit lezen en enkele foto’s bekijken.

  Misschien ziet u iets wat een andere wijk heeft gedaan of heeft gepland als volgende activiteit en denkt u: dat zou ik leuk
  vinden om ook voor te gaan sparen, geef het dan aan ons door.


  Het bestuur van de HV vond het idee van lampen in de achterpaden van de tuinen werkend op zon- energie ook een goed idee.
  Of dit haalbaar is moet nog worden bekeken.
  Er zijn Capelse centen over na het wijkfeest.
  Wij willen dit geld zoveel mogelijk bewaren om de “laagbouw”na de ophoging van de wijk te verfraaien.
  Dit kan met b. v. hanging- baskets aan de lantaarnpalen. Wij vullen die dan met zijn allen en maken er tegelijk een feestelijk gebeuren van.
  Eerst zullen wij wel moeten weten hoe de wijk na de ophoging is ingedeeld en wat Havensteder voor zijn rekening neemt wat betreft de achterpaden.
  Misschien is er zelfs nog plaats voor een mooie bloembak in de wijk.
  Op de jaarvergadering kunnen wij dan kijken wat uw voorkeur heeft. r
  Misschien is dan ook eindelijk het park rondom “De Rozenburcht” klaar. Wij hebben hierover al contact gehad met de gemeente, want het ziet er niet uit met al dat onkruid. Het lokt aan als honden uitlaatplaats.
  Er is gezegd dat in het najaar de beplanting er in komt. Laten wij hopen dat er dan ook een vorm van
  tuinonderhoud bij zit.  Verzoek aan de hondenbezitters pl


  Laat uw hond alstublieft uit op de daarvoor bepaalde groenstroken en niet zoals vaak gebeurd achter de geparkeerde auto’s op de Van Naeldwijcklaan of zoals ook gebeurd gewoon midden op de stoep!!!

  Mocht uw hond een ongelukje hebben, wilt u dit dan opruimen? U zou het zelf ook niet waarderen als er een grote hoop achter de achterkant van uw auto ligt of onder uw schoenzolen zit.
  Velen van u ruimen het gelukkig wel keurig op!

  Er lopen ook vaak honden los ( zij ontsnappen).
  Tot nu toe is het goed gegaan, maar eens worden zij gepakt door een grotere hond of veroorzaken een valpartij of ongeluk.
  De schade en het leed kunnen na een dergelijk incident heel groot zijn.
  Het is ook heel naar als u de boodschap krijgt dat uw hond is doodgereden of gewond is.  Verslag regulier overleg met Havensteder


  Inmiddels heeft het Dagelijks Bestuur opnieuw een overleg gehad met Pasito Stroop, onze wijkcoördinator.
  Wij zijn nog steeds bezig over de isolatie van de woningen in de P.C. Hooft / C.H. straat.
  Er moet ook nog een label gegeven worden aan deze woningen. Havensteder is bezig om de label van deze woningen te bepalen.
  Wij als H.V. zullen dit op de voet volgen. Als de uitslag niet in overeenstemming is met richtlijnen van de Woonbond,
  dan laten wij u dit weten.

  De eerder genoemde enquête invullen geldt ook al als signaal dat u uw bedenkingen hebt over de staat van uw woning.
  Ook de klachten van de bewoners van de Van Naeldwijcklaan, t.w. foutieve afhandeling van de afrekening servicekosten,
  geen vluchtweg in de middenwoningen en de zeer slechte staat van de afdeklaag op de galerijen zijn besproken.

  In het volgend overleg komen wij hierop terug. In dit overleg zal dan de heer F. De Wit, wijkopzichter ook aanwezig zijn.
  De opzet van het regulier overleg wordt dus anders.

  Renovatie buitengebied P.C. Hooftstraat en Constantijn Huygensstraat

  s
  De bewoners van P.C.Hooftstraat / Const. Huygensstraat straat gaan aankomend seizoen opnieuw te maken krijgen met een “renovatie”.
  Het betreft nu het buitengebied.
  Mocht u brieven hierover aan de Gemeente schrijven, wilt u dan een kopie bij de H.V. inleveren?
  Wij hebben al enkele brieven in ons bezit en blijven op deze manier op de hoogte wat er onder u in de wijk leeft. De H.V. zal vertegenwoordigd zijn op vergaderingen die door de Gemeente belegd gaan worden.
  Ook willen wij er op toe zien dat de achterpaden, inclusief eventuele verlichting, door Havensteder zullen worden meegenomen.
  Het grasveld achterin de wijk willen wij weer onder de aandacht brengen.
  Wij kunnen op dit moment niet anders dan uw oren en ogen proberen te zijn.  Klachten indienen bij Havensteder. pl


  Het indienen van de klachten blijft hetzelfde.
  De eerste keer kunt u een reparatie of klacht telefonisch doorgeven.
  Wordt daarop niet, of foutief op gereageerd, dan 3 keer een schriftelijke klacht indienen.
  Als u dan nog geen enkel antwoord heeft ontvangen van Havensteder graag een kopie van die klacht naar
  het secretariaat van de H.V. sturen.

  Wij kunnen deze klacht dan meenemen op het regulier overleg.
  Wilt u, als u een kopie van een brief aan ons heeft overhandigd en u antwoord van Havensteder heeft gekregen dat uw brief in behandeling is genomen of dat er iemand naar uw klacht komt kijken, dit via het secretariaat aan ons laten weten?
  Dit voorkomt dat wij in het regulier overleg punten aan de orde stellen waar al aan gewerkt wordt.
  Het lijkt dan net alsof wij geen contact hebben met de personen die een brief aan ons hebben overhandigd.
  Wij willen wel degelijk uw klacht vervolgen.


  U moet wel incalculeren dat de uitkomst van een klacht soms anders is dan u had gehoopt.
  Probeer dit te accepteren, zolang het niet tegen regels van de wet ingaat.
  Mocht het toch niet goed gaan met de afhandeling van uw klacht dan horen wij dat graag.


  Nieuwe bewoners. uy


  De nieuwe bewoners in de wijk heten wij van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden als lid van huurdersvereniging “Het Slot”.
  Ook de bewoners die tot nu toe geen lid zijn roepen wij op zich alsnog aan te melden.
  Omdat het al zover in het jaar is geldt: voor 2011 € 5.00 en daarna waarschijnlijk gewoon € 10.00 contributie per jaar.
  Aanmelding graag schriftelijk, per mail of via het contactformulier. Betaling van de contributie kan gedaan worden via bovenstaand bankrekeningnummer.
  Eventuele veranderingen in uw lidmaatschap altijd schriftelijk doorgeven.

  De volgende nieuwsbrief zal ongeveer aan het einde van het jaar 2011 uitkomen.  De website s

  Er zijn wel alvast een paar algemene foto’s gemaakt van de omgeving om deze later op de site te kunnen plaatsen.
  U kan via het secretariaat laten weten wat u graag op de web-site vermeld zou zien.
  Het blijft moeilijk de bewoners te bereiken die geen computer hebben.
  Ziet u een leuke foto van uw buurman of buurvrouw, sein hen dan in. Zij kunnen dan via het secretariaat de foto bijbestellen.

  Een hartelijke groet voor u allen.

  Bestuur huurdersvereniging “Het Slot”.

  Naar boven                                                                                                                                                                                                      Sitemap